U bent hier

Netwerkbijeenkomst lokale digitale democratie - Utrecht

24 april 12:00 uur

Netwerkbijeenkomst lokale digitale democratie - Utrecht

Vanuit het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie wordt gewerkt aan een krachtige lokale digitale democratie. Het creëren van de randvoorwaarden voor inclusieve en veilige lokale digitale democratie, waarbij de techniek ondersteunend is aan het verwezenlijken van democratische uitgangsprincipes, is ons gezamenlijk doel. Hiervoor worden verschillende instrumenten voor lokaal maatwerk ontwikkeld, zijn er innovatietrajecten gestart om de implementatie van open source participatietools te bevorderen én leren we door middel van het kennisnetwerk van - en met - elkaar over de kansen en risico’s die de digitalisering met zich meebrengt voor de lokale democratie.

Doe mee!

Op 24 april komen we bijeen om van elkaars ervaringen en inzichten te leren. Vanuit de organisatie gaan we graag met jullie in gesprek over de ontwikkelingen binnen de verschillende trajecten die zijn gestart én hoe we deze mogelijk kunnen verbeteren. Ook gaan we verder met het smeden van coalities die samenwerken aan de lokale digitale democratie van de toekomst. Omdat we leren door te doen, werken we tegelijkertijd in een kennisnetwerk: waar jij jouw inzichten aan kan toevoegen. In het najaar moet dit resulteren in een gezamenlijk manifest dat sturend kan zijn voor wat betreft de richting waarin lokale overheden aan digitale democratie werken.

Zoals gezegd zal er voor ieder wat wils worden geprogrammeerd en we horen ook graag van jou welk thema en/of ervaring jij zou willen adresseren, of nog beter: waarover je wilt komen vertellen!

Meld je aan!

Svp aan Victor Pluym laten weten of je komt. Dan weten wij hoeveel broodjes en borrelhapjes we moeten bestellen. We sturen je vervolgens een agendaverzoek en houden je op de hoogte van de totstandkoming van het programma. Zie ook voor meer informatie de website van lokale digitale democratie.

Democratie in Actie

Deze meet-up wordt georganiseerd in vanuit het programma Democratie in Actie. In het programma werken het Ministerie van BZK, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de beroeps- en belangenverenigingen samen aan het versterken en vernieuwen van de lokale democratie. Daarbij wordt primair ingezet op gemeenten, maar het samenwerkingsprogramma richt zich tevens – daar waar mogelijkheden voor verbindingen liggen – op provincies en waterschappen. Deze versterking is noodzakelijk in het licht van de vele nieuwe uitdagingen die op gemeenten afkomen en die grote impact hebben op het dagelijks leven van inwoners. Een versterkingsmogelijkheid ligt in de verdere ontwikkeling van de lokale digitale democratie