Toelichting op de gemeentefinanciën (digitaal)

15 mei 2024

Uitnodiging bijeenkomst 15 mei voor raadsleden: toelichting op de gemeentefinanciën in de Voorjaarsnota en de concept resolutie voor de extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG op 24 mei 2024.

De VNG houdt woensdagavond 15 mei een tweede online bijeenkomst van 20.00-21.15 uur speciaal voor raadsleden. In deze bijeenkomst geeft algemeen directeur Leonard Geluk een toelichting op de gemeentefinanciën in de Voorjaarsnota en op de concept resolutie voor de extra ALV van 24 mei. Deze concept resolutie wordt op 26 april naar de leden gezonden.

De afgelopen weken heeft de VNG in meerdere intensieve gesprekken met het demissionaire kabinet gestreden voor de goede financiële positie voor gemeenten, in lijn met de resolutie en moties van onze leden. Lees de ledenbrief van 15 april voor een toelichting op deze gesprekken.

De gesprekken met het demissionaire kabinet hebben resultaat opgeleverd maar hebben ook een prijs. Het financiële probleem van gemeenten is hiermee niet opgelost maar we zetten wel betekenisvolle stappen. Op basis van deze resultaten vervolgen we onze inzet richting de formatietafel en het nieuwe kabinet voor een goede balans tussen taken en middelen.

We geven u in de bijeenkomst van 15 mei graag de gelegenheid om uw vragen te stellen en te reageren!

U kunt zich inschrijven via deze link.

U krijgt uiterlijk woensdag 15 mei de Teamslink voor deze bijeenkomst toegezonden.

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.