Omgaan met ondermijnende omgangsvormen - Online cursus

14 april 2020

Als raadslid heeft u veel contact met alle lagen van de maatschappij. Dit is een belangrijk onderdeel van uw werk als volksvertegenwoordiger. Deze contacten zijn veelal prettig, maar kunnen in sommige gevallen ook als onprettig ervaren worden. Om politieke ambtsdragers (raadsleden, burgemeesters en wethouders) handvatten te bieden om om te kunnen gaan met ongewenst gedrag, intimidatie en agressie organiseert het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur een bijeenkomst op 14 april in het stadhuis van Zaanstad (Stadhuisplein 100, Zaanstad).

Tijdens deze bijeenkomst (19:30-21:40) gaan we graag met u in gesprek over de vraag waar de grens van het toelaatbare ligt en hoe je kunt handelen wanneer deze grens volgens u overschreden wordt. Dit doen we door verhalen van ervaringsdeskundigen en door met elkaar in gesprek te gaan in kleinschalige gesprekssessies. Zo wordt u zich bewust van uw grenzen en krijgt u handvatten om te handelen wanneer er ongewenst gedrag plaatsvindt. Ook kunt u tijdens deze bijeenkomst kennis maken met het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur dat deze bijeenkomst organiseert en waar u terecht kunt met vragen en ervaringen van ongewenst gedrag. Deelname aan deze bijeenkomst is geheel kosteloos en aanmelden kan hier: Omgaan met agressie en intimidatie (14/4, Zaanstad).

Ondersteuningsteam weerbaar Bestuur

Om raadsleden, burgemeesters en wethouders die zich belaagd of bedreigd voelen te ondersteunen is het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur opgericht. Dit team, met vertegenwoordigers vanuit de drie beroeps- en belangenverenigingen is 24/7 bereikbaar om een steun in de rug te geven en van advies en een luisterend oor te voorzien. Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur is bereikbaar via 070-3738314. Meer informatie over het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur vindt u hier: Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur.

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.