Online bijeenkomst Klaar voor 4 jaar Den Helder

26 januari 2022

Wil je als raadslid of kandidaat-raadslid na de raadsverkiezingen een goede start maken, dan mag je de Klaar voor 4 Jaar sessie in Den Helder niet missen.

In de bijeenkomst krijgen raadsleden tips, aanbevelingen, adviezen hoe zij op een effectieve manier als raadslid invloed kunnen uitoefenen om zo snel als mogelijk een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke knelpunten in de eigen samenleving.

Programma


18:30 – 18:55
Opening

  • Gezamenlijk gesprek met een raadslid

18:55 – 19:40
Workshop ronde 1

  • Gemeentefinanciën - Jan Verhagen
  • Inclusieve Besluitvorming - Julia Wouters
  • Hoe behaal je resultaten - Trudy Veninga

Pauze

19:40 – 20:30
Workshop ronde 2

  • Gemeentefinanciën - Jan Verhagen
  • Inclusieve Besluitvorming - Julia Wouters
  • Hoe behaal je resultaten - Trudy Veninga

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.