Online regiobijeenkomst Klaar voor 4 jaar Moerdijk

24 januari 2022

Wil je als raadslid of kandidaat-raadslid na de raadsverkiezingen een goede start maken, dan mag je de Klaar voor 4 Jaar sessie in Moerdijk niet missen.

In de bijeenkomst krijgen raadsleden tips, aanbevelingen, adviezen hoe zij op een effectieve manier als raadslid invloed kunnen uitoefenen om zo snel als mogelijk een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke knelpunten in de eigen samenleving.

Programma


19:30 – 19:55
Opening

  • Gezamenlijk gesprek met raadslid Remco Heus

19:55 – 20:40
Workshop ronde 1

  • Communicatie -  Laurens van Voorst
  • Hoe behaal je resultaten - Trudy Veninga
  • Meedoen en meepraten/ inclusieve besluitvorming - Julia Wouters

Pauze

20:45 – 21:30
Workshop ronde 2

  • Communicatie -  Laurens van Voorst
  • Hoe behaal je resultaten - Trudy Veninga
  • Meedoen en meepraten/ inclusieve besluitvorming - Julia Wouters

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.