Politiek actief met een beperking

28 mei 2021

Politiek is van ons allemaal. Toch is de drempel voor mensen met een structurele functionele beperking om politiek actief te worden, én te blijven, vaak hoog. Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5% een beperking.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil daar graag verandering in brengen, en heeft een Actieplan opgesteld. Een van de doelen is om na de raadsverkiezingen van 2022 in ruim een derde van alle Nederlandse gemeenteraden mensen met een beperking politiek actief te hebben. Dit kan echter alleen met hulp van politieke partijen, bestuurders, mensen met een beperking zelf en hun belangengroepen.

Wat is er nodig?

Met dit Actieplan in het achterhoofd organiseert het ministerie op vrijdag 28 mei de bijeenkomst ‘Politiek actief met een beperking’ rond de vraag: ‘Welke structurele acties kunnen we op regionaal niveau ondernemen zodat meer mensen met een beperking lokaal politiek actief worden?’

Programma

13:00 – 13:30 uur

  • Welkomstwoord en opening door dagvoorzitter Otwin van Dijk
  • De aanpak in de provincie Gelderland, manifest door Jan Troost
  • Uitleg deelsessies

13:30 – 13:40 uur Pauze

13:40 – 14:20 uur

  • Vier regionale deelsessies op zoek naar antwoorden op de centrale vraag voor de eigen regio
  • Toelichting werkwijze door moderator
  • Aftrap discussie door ervaringsdeskundige

14:20 – 14:30 uur Pauze

14:30 – 15:00 uur

  • Terugkoppeling van de opgedane ideeën en plannen uit de regio-sessies door de moderators
  • Afsluiting

15:00 – 15:10 uur Pauze

15:10 – 15:45 uur Netwerkgelegenheid

Aanmelden en meer informatie

De bijeenkomst wordt gehouden via Zoom. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via deze link tot uiterlijk 27 mei. Na aanmelding krijgt u een bevestiging toegezonden. De Zoom-link voor de bijeenkomst wordt kort voor de bijeenkomst gemaild.

Het ministerrie hoort graag van u of zij op een bepaalde manier rekening kunnen houden met uw beperking. Er zijn in ieder geval schrijftolken en NGT-tolken aanwezig. Mocht u hiervan gebruik willen maken, laat dit dan voor 18 mei weten. Dat kunt u invullen in het aanmeldformulier. Na deze datum kan het ministerie dit niet meer voor u regelen. Indien u gebruikmaakt van een eigen tolk, dan vraagt het ministerie dit ook aan te geven.

Inhoudelijke, organisatorische of technische vragen kunt u mailen naar: Bijeenkomst@minbzk.nl.

Het ministerie moedigt iedereen aan deze uitnodiging door te sturen naar mogelijke geïnteresseerden.

 

 

 

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.