Politieke ambtsdragers met een beperking, hoe faciliteren we de toekomst? - Den Haag

- uur

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft een onderzoek verricht naar de deelname van mensen met een beperking aan politiek en bestuur. Het enthousiasme over dit onderwerp was groot en heeft geleid tot vele mooie en interessante gesprekken.

Intussen hebben zijn de uitkomsten uit deze gesprekken in een conceptrapport opgenomen. Graag wil BZK naar aanleiding van dit rapport met de geïnterviewden, maar ook met andere belanghebbenden tijdens een bijeenkomst (in samenwerking met Disability Studies in Nederland) in gesprek gaan. De opbrengst van de interviews geeft veel stof tot nadenken, verdere discussies en actiemaatregelen. Zo kwam uit de interviews onder andere naar boven dat politieke ambtsdragers met een beperking door hun voorbeeldfunctie invloed hebben op meer inclusie in onze samenleving. Op 4 juli a.s. willen wordt verder gewerkt aan oplossingen om deelname van deze groep aan politiek en bestuur te vergroten. De resultaten gebruikt BZK om vervolgens te komen tot een actieplan met maatregelen die zijn afgestemd op de praktijk. Hiervoor heeft BZK ieders hulp hard nodig! Stuur daarom deze uitnodiging gerust door als u vindt dat iemand in uw netwerk ook aanwezig moet zijn bij deze bijeenkomst. Het actieplan zal in het najaar worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst over het vergroten van de participatie van politieke ambtsdragers met een beperking met als thema “Hoe faciliteren we de toekomst?”

  • Datum: Donderdag 4 juli 2019
  • Tijd: 10.30 uur tot 16.30 uur, inclusief lunch en afsluitende borrel
  • Locatie: Theater aan het Spui, Spui 187, 2511 BN Den Haag

Het inhoudelijke programma met dagvoorzitter Otwin van Dijk (burgemeester Oude IJsselstreek) ziet er vooralsnog als volgt uit:

  • Plenair ochtendprogramma met een korte presentatie van de conclusies van het onderzoek
  • Drie interactieve workshops
  • Plenaire afsluiting
  • Netwerkborrel

Aanmelden

Graag zouden wij u verwelkomen op donderdag 4 juli 2019. Vooraf aanmelden is gewenst om tijdig een inschatting te kunnen maken van de belangstelling. Het aanmeldformulier vindt u hier. Via dit formulier kunt u onder andere aangeven welke workshop u wilt volgen; of u eventueel voorzieningen nodig heeft om er te komen, maar ook om aan de bijeenkomst en workshops te kunnen deelnemen.

Locatie en toegankelijkheid

De locatie Theater aan het Spui is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en is in nabijheid van station Den Haag Centraal (750 meter). Pal achter het theater ligt parkeergarage Veerkaden (inrijhoogte 1.90). Er is daarnaast op aanvraag een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar voor rolstoelbussen. Er is een schrijftolk & NGT Tolk aanwezig bij elk onderdeel van het programma.

Heeft u vragen over deze bijeenkomst of wilt u zich afmelden? Neem dan contact op met Lisanne de Roos via bijeenkomst@minbzk.nl of telefoonnummer 06-15137523.

Inschrijven

Ben je lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.