Presentatie Eindrapport Raad en Regionale Samenwerking 2021

14 december 2021

Regionale samenwerking en verbonden partijen is voor veel raadsleden een blackbox. Hoe oordelen raadsleden over regionale samenwerking en verbonden partijen? Vrezen raadsleden gemeentelijke herindeling of vinden zij dat het gezamenlijk uitvoeren van taken bijdraagt aan een efficient gemeentelijk beleid?

We presenteren de uitkomsten van de dit najaar gehouden enquete onder raadsleden over regionale samenwerking. De resultaten laten zien hoe raadsleden oordelen over regionale samenwerking en verbonden partijen, maar laat ook zien of raadsleden negatiever of positiever zijn gaan denken over de samenwerking met andere gemeenten in de omgeving. Het is namelijk voor de derde keer in acht jaar tijd dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een groot Raadsledenonderzoek houdt over hoe raadsleden oordelen over regionale samenwerking en de grip en controle op de regio. Eerdere gelijksoortige onderzoeken werden gepresenteerd in januari 2014 en in december 2017. 

Het programma:

16.00 uur - welkom en opening van de presentatie door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

16.05 uur - presentatie van de belangrijkste uitkomsten van het Eindrapport Raad en Regionale Samenwerking

16.15 uur - commentaar op de uitkomsten door prof. Marcel Boogers, hoogleraar Regionaal Bestuur Universiteit Twente

16.25 uur - reactie Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

16.30 uur - vragen en discussie 

17.00 uur - afsluiting sessie 

Aanmelden

Aanmelden? Vul dan bijgaand formulier in: 

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.