Raad op Zaterdag (digitaal)

15 april 2023

Op zaterdag 15 april vindt de eerste digitale Raad op Zaterdag van dit jaar plaats. De VNG en de Vereniging voor Raadsleden nodigen u uit voor verschillende sessies over uiteenlopende, actuele onderwerpen. Het programma is speciaal voor (deel/duo)raadsleden, commissieleden, steunfractieleden, fractiemedewerkers, griffiers en griffiemedewerkers.

Aanmelden kan via deze link.

Programma

Zaterdagochtend 15 april zijn er drie rondes met workshops die vanuit Microsoft Teams worden gefaciliteerd.
Ronde 1: 10.00 – 10.50 uur
Ronde 2: 11.00 – 11.50 uur
Ronde 3: 12.00 – 12.50 uur

Ronde 1: 10.00 – 10.50 uur

Sessie 1.1 | Samenwerken in de Raad
Het is van groot belang dat ieder raadslid kan zeggen wat hij of zij wil. De raad heeft een voorbeeldfunctie in het omgaan met meningsverschillen. Juist daarom is het van groot belang dat je aan het begin van de raadsperiode afspreekt hoe je met elkaar omgaat, hoe je gesprekken voert én wat wel en niet geoorloofd is in discussies. In de politieke arena is het echter ook belangrijk om een meerderheid voor jouw standpunt te krijgen. De technieken, tactieken en trucs hiervoor leer je in deze interactieve sessie!

Deze sessie wordt verzorgd door Debat.NL met als spreker Martijm Scherff.

Sessie 1.2 | Digitale Toegankelijkheid
Tijdens deze sessie staat Yousuf Yousufi als bestuurlijk ambassadeur digitale toegankelijkheid en oud raadslid van gemeente Hoorn in het bijzonder stil bij de bestuurlijke en politieke aspecten van digitale toegankelijkheid. Voor wie is digitale toegankelijkheid belangrijk? Wat moet er gebeuren? Waarom is digitale toegankelijkheid heel belangrijk voor raadsleden? Hoe ondersteunt de VNG samen met andere organisaties bij de implementatie van het besluit digitale toegankelijkheid? Wat kun je als raadslid morgen doen? Er is natuurlijk ook veel ruimte voor vragen van raadsleden.

Spreker: Yousuf Yousufi, VNG Realisatie

Sessie 1.3 | Quick Scan Lokale Democratie: inspiratie voor Raadsleden
Als volksvertegenwoordigers spelen Raadsleden een cruciale rol in het bevorderen van de lokale democratie en in het stimuleren van actieve betrokkenheid van burgers bij het lokale bestuur. Het is daarom belangrijk om te weten hoe het gesteld is met de lokale democratie en waar er mogelijke knelpunten liggen. Raadsleden kunnen middels de Quick Scan Lokale Democratie gericht bijdragen aan het verbeteren van de lokale democratie in de gemeente. De Quick Scan Lokale Democratie is een instrument dat is ontwikkeld door de VNG, waarmee snel en efficiënt inzicht gekregen kan worden in de staat van de lokale democratie. De Quick Scan geeft op een gestructureerde manier inzicht in de sterke punten en verbetermogelijkheden en biedt Raadsleden de gelegenheid om hun kennis en begrip van de lokale democratie te vergroten.

Daarnaast kan de Quick Scan Lokale Democratie ook helpen bij het versterken van de relatie tussen Raadsleden en burgers. Door burgers te betrekken bij de Quick Scan kunnen Raadsleden hun standpunten en suggesties voor verbetering beter begrijpen. Dit kan meegewogen worden bij het maken van beslissingen.
Tijdens de sessie ‘Quick Scan Lokale Democratie: Inspiratie voor Raadsleden’ wordt verder ingegaan op wat de Quick Scan inhoudt en wat dit instrument kan betekenen voor Raadsleden. De sessie wordt gefaciliteerd door ervaringsdeskundigen vanuit de VNG in samenwerking met Raadsleden die bekend zijn met de Quick Scan.

Direct in contact komen of de Quick Scan aanvragen?
Vraag een oriëntatiegesprek aan via het Aanmeldformulier Quick Scan Lokale Democratie of neem contact op met 06-15 31 57 27.

Sprekers: Anka Visser en Jeffrey van Vrouwerf, VNG Realisatie

Ronde 2: 11.00 – 11.50 uur

Sessie 2.1 | Toekomstbestendig landelijk gebied, maar hoe?
In deze sessie willen we in gesprek gaan over hoe je keuzes maakt en integrale afwegingen vanuit het NPLG en welke gevolgen dat heeft voor andere opgaven als bijv. woningbouw en energietransitie. We schetsen o.a. de inhoud van het NPLG en de gevolgen voor gemeenten.

We kunnen 2 spanningen inbrengen in de sfeer van:
- onvoldoende stikstofreductie, is geen ruimte voor economische activiteit, betaalbare woningen, afnemende diensten in het landelijk gebied etc: zet leefbaarheid en welvaart onder druk;
- onvoldoende draagvlak voor aanpak klimaat, water en stikstof, onvoldoende aandacht voor lokale prioriteiten, zet ook leefbaarheid onder druk.
Sprekers: Marcel Marra, Sander Simonse en Flore Vesseur, VNG

Sessie 2.2 | Iedereen doet mee! Gemeenten aan de slag met het VN-verdrag Handicap
In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag Handicap geratificeerd. Dat betekent dat ook gemeenten zich moeten inspannen om de inclusie van mensen met een beperking te bevorderen en om de toegankelijkheid te vergroten. De Lokale Inclusie Agenda, die samen met ervaringsdeskundige inwoners wordt opgesteld, is daarvoor een belangrijk instrument. Hoe kun je als gemeente inclusie en toegankelijkheid bevorderen? Hoe stel je een goede Lokale Inclusie Agenda op? En wat kunt u als raadslid (of ondersteunend aan) doen om hieraan bij te dragen? Op deze vragen krijgt u antwoord in deze sessie.

Sessieleiders:
Marianne Vorthoren – Projectleider Iedereen doet mee!
Joyce van der Klauw – Projectmedewerker Iedereen doet mee!
Ali Kösedag – Projectmedewerker Iedereen doet mee!

Sessie 2.3 | Duidelijke overheidscommunicatie
Tijdens deze sessie staan Maria van Andel en André Bruijn, als juridisch adviseur en procesbegeleider van het VNG-project Duidelijke Overheidscommunicatie, stil bij de bestuurlijke en politieke aspecten om tot duidelijke overheidscommunicatie te komen.

Wat zij specifieke aandacht geven:

  • Waarom gaf het ministerie van Binnenlandse Zaken de VNG opdracht voor het project Duidelijke Overheidscommunicatie?
  • Waarom is duidelijke overheidscommunicatie voor raadsleden een belangrijk onderwerp?
  • Wat is de relatie tussen het wetsvoorstel versterken waarborgfunctie Algemene wet bestuursrecht en het project Duidelijke Overheidscommunicatie?
  • Waarom is duidelijke overheidscommunicatie ook belangrijk in relatie tot digitale toegankelijkheid en de Wet open overheid?
  • Wat kun je als raadslid doen voor inwoners en met ambtenaren om tot duidelijke overheidscommunicatie te komen?
  • En er is natuurlijk veel ruimte voor vragen van raadsleden.

Sprekers: Maria van Andel en André Bruijn, VNG Realisatie

Ronde 3: 12.00 – 12.50 uur

Sessie 3.1 | Bestaanszekerheid, nu en over 10 jaar
Het suddert al enige tijd onder het oppervlak: bestaansonzekerheid voor diverse huishoudens in Nederland. Gemeenten zien het dagelijks in de praktijk: inwoners die niet meer rond kunnen komen. Een groeiend aantal huishoudens zit financieel klem vanwege stijgende kosten, bovenop de reeds hoge vaste lasten. basisvoorzieningen zijn niet meer betaalbaar. De balans tussen inkomsten en uitgaven is zoek. Een steeds groter deel van het inkomen gaat naar basisvoorzieningen zoals wonen, boodschappen en energie. Te weinig financiële armslag om basisvoorzieningen (wonen, zorg, boodschappen, energie, vervoer) te kunnen bekostigen, betekent leven in bestaansonzekerheid. We weten allemaal wat financiële stress en schaarste mentaal doet met de samenleving, met onze inwoners en de volgende generatie. De tijd is daar om het een halt toe te roepen. We moeten inwoners zekerheden geven in een onzekere wereld. Zekerheid van voldoende en voorspelbaar inkomen, zekerheid van werk en mee kunnen doen in de maatschappij. Maar ook zekerheid van een dak boven je hoofd. Gemeenten willen dan ook samen met het Rijk en andere partners komen tot een strategische agenda Bestaanszekerheid voor de lange termijn (10 jaar) om niet meer van crisis naar crisis te wankelen. Om hieraan bij te dragen willen we binnen de VNG een visie vormen op bestaanszekerheid. In deze sessie gaan we met elkaar in gesprek om te onderzoeken waar we over 10 jaar willen staan en hoe we de bestaanszekerheid kunnen borgen: nu en in de toekomst.

Spreker: Gert-Jan Bakker, VNG

Sessie 3.2 | IZA (Integraal Zorg Akkoord) / GAIA akkoord
Tekst volgt nog.

Sprekers: Nynke van Zorge en Esmeralda Bernard, VNG

Sessie 3.3 | De ombudsman als hulptroep van de raad
Iedere gemeente heeft een ombudsman. Daar kunnen burgers terecht als het misgaat in hun contact met de gemeente. Maar wat doet die ombudsman nu eigenlijk en weten raadsleden wie hun ombudsman is? Is klachtbehandeling een onderwerp van gesprek tussen het college en de raad en hoe kunnen de ervaringen van de lokale ombudsman een bijdrage leveren aan de werkzaamheden van raadsleden?

Deze sessie wordt verzorgd door de Nationale ombudsman met als spreker Jan Prins.

Meer informatie

Meer weten over deze bijeenkomst? Klik hier.

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.