Raad op Zaterdag - Haarlem

25 mei 2019

Als gemeenteraadslid hebt u de uiteindelijke controle op de besluitvorming in de gemeente. Dit vraagt om kennis en kunde op uiteenlopende onderwerpen. Raad op Zaterdag is een dag met sessies om grip te krijgen en te behouden op uw controlefunctie, bijvoorbeeld over gemeentefinanciën, de Omgevingswet en de energietransitie.

Programma

Tijd

Activiteit

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

9.30-10.00

Inloop

 

 

 

10.00-10.20

Opening

 

 

 

10.20-11.20

Ronde 1

Omgevingswet

Monitor sociaal domein

Burgerparticipatie

11.30-12.30

Ronde 2

Grondzaken

Raad als bestuurs- orgaan

Informatie- voorziening

12.30-13.30

Lunch

 

 

 

13.30-14.30

Ronde 3

Energie- transitie

Gemeentefinanciën

Jeugdzorg

14.30

Afsluiting

 

 

 

Raad op Zaterdag in 2019

Zaterdag 25 mei is de tweede Raad op Zaterdag in 2019 van in totaal vier edities. De andere twee bijeenkomsten zijn in Noord- en Zuid-Nederland. Alle raadsleden zijn van harte welkom. Het programma van de vier bijeenkomsten blijft grotendeels gelijk.

Praktische informatie

  • Waar: Stadhuis Haarlem, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem
  • Aanmelden: gratis via het inschrijfformulier op de website van medeorganisator VNG.

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.