U bent hier

Raad op Zaterdag - Online

19 september 10:00 uur

Raad op Zaterdag - Online

Zaterdag 19 september zal opnieuw een digitale Raad op Zaterdag plaatsvinden. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) nodigen u uit voor zes interactieve sessies over uiteenlopende onderwerpen. De volgende onderwerpen komen aan bod: inclusieve gemeente, omgevingswet, stedelijke transformatie, sociaal domein, 5G en digitaal debatteren.

Het programma is speciaal voor (deel/duo)raadsleden, commissieleden, steunfractieleden, fractiemedewerkers, griffiers en griffiemedewerkers.

Bent u niet in de gelegenheid om 19 september digitaal deel te nemen? Ook op 31 oktober vindt er een Raad op Zaterdag plaats. Meer informatie hierover volgt op een later moment.

Programma

Het programma bestaat uit drie rondes met twee sessies per ronde. U heeft keuze uit zes verschillende sessies en u kunt aan maximaal drie sessies deelnemen.


Ronde 1: 10:00 – 10:50 uur

Sessie 1: Op weg naar een inclusieve gemeente? Ga samen aan de slag met het VN verdrag handicap

Sinds juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag Handicap van kracht. Het verdrag heeft als doel dat de wereld toegankelijk wordt voor iedereen. Voor gemeenten betekent dit dat zij passende maatregelen moeten nemen zodat personen met een handicap zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven. Dit vraagt een om een andere manier van kijken naar en vooral samenwerken met mensen met een beperking. Ook verplicht het verdrag gemeenten om een ‘Lokale Inclusie Agenda’ op te stellen. Wat is dit precies? En hoe werkt inclusie in de praktijk? Dit komt u te weten tijdens deze workshop. Samen gaan we aan de slag met een echte uitdaging op het gebied van inclusie.

Spreker: Joyce van der Klauw, VNG

Sessie 2: De raad aan zet bij de Omgevingswet

Er is niet één weg of één aanpak bij de implementatie van de Omgevingswet. Elke gemeente heeft een bepaalde vertreksituatie. Er zijn kansen en opgaven, die lokaal leiden tot doelen en accenten. Vaak vragen het college van B&W en de ambtelijke organisatie aan de gemeenteraad om richting en kaders voor de implementatie en om inhoudelijke keuzes. Maar welke keuzes zijn er te maken? Hiervoor heeft de VNG het keuzepaneel ontwikkeld, een dialoogmodel voor gemeenten. Het model bevat negen thema’s met de belangrijkste knoppen waar de raad aan kan draaien. In deze sessie wordt het model in vogelvlucht behandeld en worden voorbeelden gegeven van vragen die de raad zich kan stellen.

De sessie wordt verzorgd door Pascale Georgopoulou (programma invoering Omgevingswet VNG).
Voor meer informatie kunt u de website raadplegen, zie https://vng.nl/publicaties/keuzepaneel-omgevingswet. Lees ook het betreffende blog van Pascale, zie https://vng.nl/artikelen/aan-de-knoppen-draaien

Spreker: Pascale Georgopoulou, VNG

Ronde 2: 11:00 – 11:50 uur

Sessie 3: Stedelijke transformatie: meer ruimte voor wonen

Nederland staat voor een grote verstedelijkingsopgave. We krijgen 1 miljoen huishoudens erbij in de komende decennia en kampen nu al met een flink woningtekort. De doelstelling om een groot deel van de woningbouw in de bestaande stad te realiseren, zorgt voor specifieke uitdagingen. Vanuit het programma Stedelijke Transformatie bundelen overheden, marktpartijen en kennisinstellingen sinds 2017 de krachten om de nodige transformatie van bestaande stedelijke gebieden te intensiveren en te versnellen. In die periode zijn veel lessen getrokken over financiering, wet- en regelgeving, samenwerking en kwaliteit van de leefomgeving. Tijdens deze sessie krijgt u inzicht in de resultaten en gaan we in gesprek over grondbeleid, bekostiging, ambities bij binnenstedelijke ontwikkelingen en participatie.

Sprekers: Maarten Hoorn van Platform31 en Chantal van Rooijen van de VNG

Sessie 4: 5G; wat betekent het voor gemeenten

In deze sessie vertelt Rudolf van der Berg (Programmamanager 5G en Digitale Connectiviteit) wat 5G zal betekenen voor gemeenten. Hij zal ingaan op 4 onderwerpen:

  • Wat is 5G, in hoeverre is het verschillend van GSM of LTE?
  • Wat kan de maatschappij en de gemeente (meer) met 5G?
  • Wat betekenen de komende wijzigingen van de Telecomwet voor gemeenten?
    • Er komt een verplichting voor overheden om publieke infra ter beschikking te stellen voor kleine antennes. (gebouwen, lantaarnpalen etc.
    • Er komt een verplichting voor aanbieders om 98% van het gemeentelijk grondgebied te dekken met 700MHz
  • Hoe kan een gemeente om gaan met de vragen die er zijn over de effecten van elektromagnetische velden op mens en natuur?

Spreker: Rudolf van der Berg, Programmamanager 5G en Digitale Connectiviteit bij de VNG


Ronde 3: 12:00 – 12:50 uur

Sessie 5: Actualiteiten in het sociaal domein

Waar wilt u het over hebben? Het sociaal domein is een breed domein. We nemen u in ieder geval mee in de actualiteiten, belangrijkste nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten in het Haagsche en landelijke. Van beschermd wonen tot het abonnementstarief in de Wmo. Van aanpak eenzaamheid tot de financiële tekorten in het sociaal domein. Maar graag weten wij vooraf wat u belangrijk vindt om het met elkaar over te hebben. U kunt uw vraag of onderwerp via het inschrijfformulier aan ons meegeven. Dan kunnen wij daar in de voorbereiding rekening mee houden.

Sprekers: Freek Selen en Ronald Bellekom van de directie Inclusieve samenleving van de VNG.

Sessie 6: Digitaal debatteren

Een digitale vergadering vraagt om een andere aanpak dan een traditionele fysieke vergadering. Hoe kun je krachtig je standpunt verkondigen en hoe voer je online een effectief debat? Tijdens deze sessie krijgen deelnemers handvatten en gaan ze direct aan de slag om hun vaardigheden te verbeteren. Deze sessie wordt verzorgd door Debat.NL, experts op het gebied van effectief vergaderen en debatteren.

Spreker: Niels Slotboom, trainer en debater van Debat.NL

Praktische informatie

Aanmelding is gratis. Let op! Schrijf u snel in want, VOL = VOL.

De sessies zullen digitaal plaatsvinden via Microsoft Teams. U krijgt een aantal dagen van tevoren een link toegestuurd waarmee u de sessie(s) kunt bijwonen. U hoeft hiervoor geen app te downloaden, dit kan via uw webbrowser.

Contact

Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij die natuurlijk graag. U kunt contact opnemen met VNG Connect via vngconnectcongressen@vng.nl of telefonisch via 070 - 3738458. 

Inschrijven

Via deze link kunt u zich inschrijven.