Raad op Zaterdag - Online

25 september 2021

Zaterdag 25 september en zaterdag 16 oktober zal opnieuw een digitale Raad op Zaterdag plaatsvinden. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de VNG nodigen u van harte uit. 

Het programma is speciaal voor (deel/duo)raadsleden, commissieleden, steunfractieleden, fractiemedewerkers, griffiers en griffiemedewerkers.

Programma

Zaterdagochtend 25 september en zaterdagochtend 16 oktober zijn er drie rondes met workshops die vanuit Microsoft Teams zullen worden gefaciliteerd.

Ronde 1: 10.00 – 10.50 uur
Ronde 2: 11.00 – 11.50 uur
Ronde 3: 12.00 – 12.50 uur

Programma zaterdag 25 september 2021
 

Ronde 1.1

10.00 – 10.50 uur

Grip op de begroting
Hoe houd je als raadslid grip op de gemeentefinanciën en hoe kun je je het best voorbereiden op de begrotingsbehandeling? Tijdens deze interactieve online sessie bieden we raadsleden nieuwe inzichten op dit gebied. Jan Verhagen, specialist op het gebied van het Gemeentefonds en voormalig raadslid, gaat in deze online sessie in op hoe financiën van gemeenten in elkaar zitten, waar de stuurruimte zit bij een begroting en waar u in deze tijden van coronamaatregelen en tegemoetkomingen vanuit het Rijk rekening mee dient te houden.
Spreker: Jan Verhagen
max. aantal deelnemers: 40

Ronde 1.2

10.00 – 10.50 uur

Digitale participatie: hoe te gebruiken?
Praktische workshop om de mogelijkheden te verkennen hoe digitale participatie kan worden ingezet als invulling van de meervoudige democratie. Hoe helpt het ons als gemeenteraad, waar liggen de kansen en waar de valkuilen? Jeroen Bruijns, VNG projectleider Lokale Digitale Democratie, neemt je mee in de digitale wereld met concrete toepassingen.
Spreker: Jeroen Bruijns
max. aantal deelnemers: 40

Ronde 2.1 

11.00 – 11.50 uur

Raads- of coalitieakkoorden?
Lianne van Kalken, raadslid in een gefragmenteerde Vlaardingse gemeenteraad, tevens docent en promotie-onderzoekster aan de Erasmus Universiteit. Van Kalken bespreekt de kansen en beperkingen om als raad met een raadsprogramma te sturen. Twijfelt u tussen de keuze voor een coalitie- of een raadsprogramma dan raden wij u aan deze sessie bij te wonen.
Spreker: Lianne van Kalken
max. aantal deelnemers: 40

Ronde 2.2

11.00 – 11.50 uur

Hoe krijgt u zicht op jeugdzorg?
De jeugdzorg is sinds 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeenten en dus ook van de gemeenteraad. Tekorten, dreigende wachtlijsten, vele samenwerkingspartners; het is taaie materie. Tijdens deze workshop krijgt u van het NJi (Nederlands Jeugdinstituut) verschillende tips en handvatten om zicht te krijgen op de jeugdzorg. Ook wordt er ingaan op uw rol als raadslid.
Spreker: NJi
max. aantal deelnemers: 40

Ronde 2.3

11.00 – 11.50 uur

Hoe staat het met de macht en tegenmacht op lokaal niveau?
Er wordt landelijk veel gesproken over macht en tegenmacht binnen de democratie, maar hoe is het gesteld met de macht en tegenmacht op lokaal niveau? Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met de informatievoorziening en hoe kun je dit als raadslid verbeteren? In deze workshop worden er parallellen en lessen getrokken uit de landelijke politiek voor u als raadslid.
Spreker: n.t.b.
max. aantal deelnemers: 40

Ronde 3.1

12.00 – 12.50 uur

Participatie in de praktijk
Met de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, denk aan de energietransitie en de Omgevingswet, verandert er veel in het dagelijks leven van inwoners. Dit leidt tot een grote behoefte vanuit inwoners om invloed uit te oefenen op de democratische besluitvorming. Daarbij beseffen gemeenten dat een sterke lokale democratie om continue aandacht en onderhoud vraagt, om mee te kunnen bewegen met de nieuwe uitdagingen. Het is juist nu van belang dat gemeenten inwoners blijven betrekken bij de ontwikkelingen in de samenleving. Uit de praktijk blijkt dan ook dat dit verdergaat dan alleen inspraak bij de voorbereiding van beleid en dat gemeenten hierbij nadenken over en streven naar een stevige inrichting van participatie. Hoe pak je dat aan “participatie in de praktijk” en wat heb je nodig? Samen met Berenschot maakte we als VNG een praktische handreiking en een concept - participatieverordening. In deze sessie nemen we je mee in de verschillende stappen en leren we ook graag van goede praktijkvoorbeelden. Frank Speel van de VNG heeft praktische tips voor u als raadslid en is op zoek naar goede praktijkvoorbeelden.
Spreker: Frank Speel
max. aantal deelnemers: 40

Ronde 3.2

12.00 – 12.50 uur

De nieuwe wet inburgering: kansen en mogelijkheden voor gemeenten
De nieuwe wet inburgering geeft gemeenten een regierol in de uitvoering. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeraars gedurende de inburgering en kunnen daarmee het verschil voor deze groep maken. De nieuwe wet biedt gemeenten verschillende mogelijkheden en kansen en de gemeenteraad heeft hierbij een belangrijke kaderstellende en controlerende rol. In de sessie nemen wij gemeenteraadsleden graag mee in de nieuwe wet, de mogelijkheden en kansen die de wet biedt en wat de rol van de gemeenteraad hierbij kan zijn. Petra Ginjaar van het VNG-Team Inburgering is de spreker in deze sessie over inburgering.
Spreker: Petra Ginjaar
max. aantal deelnemers: 40

 

Praktische informatie

Deelname is gratis.

De sessies zullen digitaal plaatsvinden via Microsoft Teams. U krijgt een aantal dagen van tevoren een link toegestuurd waarmee u de sessie(s) kunt bijwonen. U hoeft hiervoor geen app te downloaden, dit kan via uw webbrowser.

Contact

Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij die natuurlijk graag. U kunt contact opnemen met de VNG Connect via vngconnectcongressen@vng.nl of telefonisch via 070-3738458.

Inschrijven

Inschrijven voor de Raad op Zaterdag van 25 september kan hier: Inschrijven

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.