Raad op Zaterdag - Wageningen

16 maart 2019

De Raad op Zaterdag gaat weer van start! Op 16 maart is in Wageningen de volgende editie met het thema Raad in Control.

⇒ Inschrijven

Veel workshops zitten vol. Per workshopronde is er nog maar één optie beschikbaar.

Als gemeenteraadslid heeft u de uiteindelijke controle over de besluitvorming in de gemeente. Dit vraagt grip op uw controlefunctie op diverse terreinen, bijvoorbeeld de monitor sociaal domein, gemeentefinanciën en de rol van de raad als bestuursorgaan. Deze en meer onderwerpen komen aan bod in verschillende workshops tijdens deze Raad op Zaterdag. Hieronder kunt u zich inschrijven en u alvast aanmelden voor de afzonderlijke workshops.

Tijd

Activiteit

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

9.30-10.00

Inloop

 

 

 

10.00-10.20

Opening

 

 

 

10.20-11.20

Ronde 1

Omgevingswet (VOL)

Monitor sociaal domein (VOL)

Raad als bestuursorgaan

11.30-12.30

Ronde 2

Energietransitie (VOL)

Grondzaken

Informatie- voorziening (VOL)

12.30-13.30

Lunch & informatiemarkt

 

 

 

13.30-14.30

Ronde 3

Burgerparticipatie (VOL)

Gemeente- financiën (VOL)

Timemanagement

14.30

Afsluiting

 

 

 

  • Waar: Stadhuis, Markt 22, 6701 CZ Wageningen
  • Voor wie: voor raadsleden, commissie/burgerraadsleden, griffier/griffiemedewerkers en overige geïnteresseerden

Raad op Zaterdag wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de VNG in samenwerking met de Vereniging van Griffiers. 

De workshops

Ronde 1 - 10.20-11.20 uur:

Omgevingswet (VOL, INSCHRIJVING NIET MEER MOGELIJK)

Bij de invoering van de Omgevingswet lijkt de aandacht vooral te gaan naar kaderstelling. De raad stuurt door bijvoorbeeld een ambitiedocument, omgevingsvisie of omgevingsplan vast te stellen. Maar hoe zit het met de controlerende rol van de raad? Hoe kan de raad vinger aan de pols houden bij de voortgang en implementatie van de Omgevingswet? In deze workshop geeft Pascale Georgopoulou (VNG) handreikingen voor actieve raadsleden.

Monitor Sociaal Domein (VOL, INSCHRIJVING NIET MEER MOGELIJK)

In deze interactieve sessie nemen Hidde Boonstra en Bert Roes (beide VNG) u me in de achtergronden van de gemeentelijke monitor sociaal domein. Wat meet de monitor sociaal domein wel, en wat niet? Welke informatie kunt u hier al uit destilleren? Wat zijn de plannen voor de doorontwikkeling van de monitor, en hoe worden gemeenten en gemeenteraadsleden daarbij betrokken? Ook staan we stil bij actuele ontwikkelen, zoals het in kaart brengen van maatschappelijk resultaat, de transformatie in het sociaal domein en de aansluiting onderwijs-jeugdhulp. 

Raad als bestuursorgaan

Deze workshop gaat over de vraag hoe gemeenteraden politieker kunnen worden om zich daarmee ook meer als hoogste bestuursorgaan te gedragen. Martin Schulz, co-decaan van de NSOB en auteur van ons rapport "Gemeenteraden positioneren",  zet uiteen wat het politiseren van een gemeenteraad inhoudt en geeft enkele handvatten voor het voeren van een gesprek hierover in de eigen raad. In het interactieve deel van de workshop delen deelnemers ervaringen en tips voor het politieker maken van hun raden. 

Ronde 2 - 11.30-12.30 uur:

Energietransitie (VOL, INSCHRIJVING NIET MEER MOGELIJK)

Er wordt veel van gemeenten verwacht als het gaat om de energietransitie. Zo krijgen de gemeenten de regierol bij het komen tot aardgasvrije wijken en ontwikkelen de decentrale overheden met maatschappelijke parners op regionaal niveau Regionale Energiestrategieën voor de inzet van hernieuwbare energie en warmte. Wat betekent dit voor de gemeente en wat wordt er van hen verwacht? En wat betekent dit specifiek voor u als raadslid? Ook gaan Manouk Staal en Marjon Bosman (beide VNG) in deze sessie graag het gesprek met u aan over welke vraagstukken bij u het hoogst op de agenda staan en waarop zij vanuit het Nationaal Programma RES en het Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken wellicht ondersteuning kunnen bieden.

Grondzaken

De gemeenteraad is als hoogste bestuursorgaan verantwoordelijk voor een aantal fysieke opgaven, zoals woningbouw, bedrijventerreinen en de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed. Bij al deze opgaven is sprake van keuzes in het grondbeleid, het vaststellen van grondexploitaties en de risico’s die daarmee samengaan. In deze workshop wordt u meegenomen in de wereld van de financiële regisseur gebiedsontwikkeling, die helderheid in dit werkveld en in de te maken keuzes kan verschaffen.  In deze workshop gaat Peter van Haasteren in op de belangrijkste aspecten van sturing op grondbeleid, hoe kostenverhaal kan worden vormgegeven, waar een grondexploitatie voor staat en welke risico’s er zich zoal voor kunnen doen.

Informatievoorziening (VOL, INSCHRIJVING NIET MEER MOGELIJK)

Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u kengetallen van alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. In maart 2019 introduceren wij de nieuwe versie van het gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente. Het platform is op een aantal punten ingrijpend vernieuwd, op basis van de wensen van onze gebruikers. Victor van Hagen (VNG) licht het resultaat graag aan u toe.

Ronde 3 - 13.30-14.30 uur:

Burgerparticipatie (VOL, INSCHRIJVING NIET MEER MOGELIJK)

Wat moet je als raadslid weten over burgerparticipatie? In deze interactieve workshop gaat u samen met Frank Speel (VNG) op zoek naar goede voorbeelden uit de alledaagse praktijk. In het nieuwe programma Democratie in Actie verzamelen we deze goede voorbeelden uit het hele land. Tijdens de workshop bespreken we de do's en don'ts van burgerparticipatie.

Gemeentefinanciën (VOL, INSCHRIJVING NIET MEER MOGELIJK)

De beschrijving van deze workshop volgt nog.

Timemanagement

Wil jij meer bereiken in minder tijd, met rust in je hoofd en voldoening aan het eind? Het kan echt! In één uur biedt Joeri Bersnoyi (FocusXL) dé highlights waarmee je direct meer rust, meer resultaat en bovenal meer plezier in je werk creëert. Hij geeft je onder andere 3 tips voor meer grip op verstoringen en minder stress, en 2 quick wins voor je mailbox waarmee je direct tijd bespaart. Ga jij voor maximaal resultaat en ben je geïnteresseerd in 19,2% effectieve tijdwinst? Mis deze workshop dan niet!

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.