Raad & Rekenkamer: een nieuwe verbinding (Gouda)

11 mei 2023

Locatie: Huis van de Stad (Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda)

Regionale bijeenkomsten

Hoe gaat de lokale rekenkamer er vanaf 2023 uitzien? En hoe zorg je voor een goede verbinding tussen raad en rekenkamer?

Door de Wet versterking decentrale rekenkamers, die per 1 januari 2023 is ingegaan, gaat de lokale rekenkamer veranderen. 

Een uitstekend moment om de banden tussen raad, rekenkamer en griffie aan te halen en gezamenlijk na te denken over de invulling van de nieuwe lokale rekenkamer.

De bijeenkomst bestaat uit:

  • Ontvangst met soep en een broodje (optioneel)
  • Een algemeen deel waarin vragen worden besproken als: wat staat ons te doen en hoe gaat de samenwerking tussen raad, rekenkamer en griffie er uit zien.
  • Een specifiek deel met deelsessies voor raadsleden, griffiers en leden van de rekenkamers.

Meer informatie

Om raden en rekenkamers te helpen bij de transitie, en te komen tot een nieuwe rekenkamer is er een handig stappenplan “Naar de nieuwe lokale Rekenkamer” opgesteld.

De sessies “Raad en Rekenkamer” worden georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR), de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Verenging voor Raadsleden.

Inschrijven en aanmelden

Meld u hieronder aan voor de bijeenkomst. Andere bijeenkomst bijwonen? Klik hier.

 

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.