Raadsacademie - Barneveld

- uur

De raadsacademie in Barneveld op 22 juni 2019 is een gecombineerde bijeenkomst met de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Inloop is vanaf 9.30 uur. U bent van harte welkom bij de ALV, maar kunt ook vanaf 10.30 uur aanhaken.

  • 10.30-11.30 uur: Plenaire start Raadsacademie: Hoe geef je invulling aan de bestuurlijke rol van de raad?
  • 11.30-12.45 uur: workshopsronde
  • 12.45 uur: sluiting en lunch

Workshops (11.30-12.45 uur)

1 - Gemeenteraad positioneren

Deze workshop gaat over de vraag hoe gemeenteraden het politieke schouwspel aantrekkelijker en beter navolgbaar kunnen maken om zich daarmee ook meer als verantwoordelijk bestuursorgaan te gedragen. Trudy Veninga, trainer in politieke vaardigheden en eigenaar van De Politieke School raakte geïnspireerd door het rapport "Gemeenteraden positioneren" van de NSOB.

2 - Zit u op de goede weg?

U bent als raadslid nu een jaar aan de slag, een goed moment om te bezien of u op de goede weg zit!
We gaan met elkaar in gesprek over waar u staat. Heeft u uw prioriteiten nog helder voor ogen en waar gaat u de komende tijd echt het verschil maken?
Wat heeft u daarvoor nodig en hoe kunt u daarin ondersteund worden? Maakt u als raadslid effectief gebruik van alle mogelijkheden en instrumenten die er zijn om uw doelen te realiseren?

3 - De rol van de raad bij de regionale energiestrategie

In 2018 is er een klimaatakkoord gesloten. Onderdeel van het akkoord is dat in 30 regio’s gemeenten regionale energiestrategieën opstellen. Welke rol speelt de raad hierin en hoe kun je als raad je kaderstellende rol pakken? De argumentenfabriek heeft een informatiekaart gemaakt als handreiking. In deze sessie wordt verder ingegaan op de dilemma’s en de vragen waar raadsleden tegenaan lopen.

Inschrijven

Ben je lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.