Raadsacademie - Breda

16 november 2019

De Raadsacademie is hét middel om bij de les te blijven. Workshops toegespitst op datgene waar de raad over gaat. De Raadsacademie brengt u weer helemaal op de hoogte van hoe u uw kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol kunt invullen. Zaterdag 16 november bent u van harte welkom op het stadhuis in Breda. Schrijf u nu in!

Programma

 • 10.30 uur Opening
 • 10.35 uur Presentatie rapport Han Warmelink – ambt van het raadslid
 • 11.15 uur Pauze
 • 11.30 uur Workshops ronde 1: Effectief raadslid / Grip op de jeugdzorg / Informatiepositie van raadsleden/ Regionale Energie Strategie
 • 12.30 uur Lunch - met presentatie van het boek 'Houd het dichtbij'
 • 13.00 uur Workshops ronde 2: Effectief raadslid / Grip op de jeugdzorg / Hoe herken je ondermijning?
 • 14.10 uur Einde + borrel

Praktische informatie

 • Wanneer: zaterdag 16 november 10.30-14.30 uur
 • Waar: Stadhuis Breda, Stadserf 1, 4811 XS Breda
 • Voor wie: raadsleden, burger/commissieleden, griffie(medewerkers)
 • Kosten deelname: gratis

Ook toegankelijk voor raadsleden die geen lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Aanmelden ter plekke mogelijk.

Workshops

Effectief raadslid (11.20-12.30 + 13.00-14.10)

Hoe kun je als raadslid iets bereiken? In deze sessie van Debat.nl krijg je op een interactieve manier handreikingen om als raadslid effectief te zijn.

Grip op de jeugdzorg (11.20-12.30 + 13.00-14.10)

De jeugdzorg is sinds 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeenten en dus ook van de gemeenteraad. Tekorten, dreigende wachtlijsten, vele samenwerkingspartners; het is taaie materie. Tijdens deze workshop krijgt u van het NJi (Nederlands Jeugdinstituut) verschillende tips en handvatten om zicht te krijgen op de jeugdzorg. Ook wordt er ingaan op uw rol als raadslid. Uw eigen ervaringen en behoefte aan ondersteuning staan op deze workshop centraal.

Regionale Energie Strategie (11.20-12.30)

In 2018 is er een klimaatakkoord gesloten. Onderdeel van het akkoord is dat in 30 regio’s gemeenten regionale energiestrategieën opstellen. Welke rol speelt de raad hierin en hoe kun je als raad je kaderstellende rol pakken? De argumentenfabriek heeft een informatiekaart gemaakt als handreiking. In deze sessie wordt verder ingegaan op de dilemma’s en de vragen waar raadsleden tegenaan lopen.

Goede informatiepositie is cruciaal voor het werk van raadsleden (11:20-12:30)

Er is een toegenomen behoefte aan transparantie, toegankelijkheid en toepassing van informatie. De complexiteit van de lokale situatie en de verandering in informatiemogelijkheden en -behoeften, vragen om een andere informatievoorziening voor raad, college, ambtenaren, partnerorganisaties, inwoners en ondernemers. In deze workshop maakt u kennis met  het vervolgonderzoek naar de informatiepositie van raadsleden door de onderzoekers van VNG Realisatie. Samen met u verkennen ze in deze interactieve sessie aan welke randvoorwaarden en eisen een Maatschappelijk informatiesysteem moet gaan voldoen. Doet u mee aan deze serious game om de ook door u gewenste  informatiepositie te organiseren?

Hoe herken je ondermijning? (13.00-14.10)

Er wordt veel over ondermijning in de lokale politiek gesproken. Maar hoe herken je het als raadslid en wat kun je doen? Via een interactief spel wordt u meegenomen in de wereld van de ondermijning. Deze sessie wordt gegeven door het ICTU (ondersteuner van overheid bij maatschappelijke vraagstukken)

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.