Raadsacademie - Dordrecht

17 november 2018

Op 17 november organiseert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een Raadsacademie in het stadhuis van Dordrecht. Tijdens deze ochtend bieden we raadsleden ondersteuning en handreikingen in de vorm van workshops op verschillende terreinen. Het volledige programma en overzicht van de workshops vindt u onder aan deze pagina. Hier kunt u zich tevens aanmelden. Voorafgaand aan de Raadsacademie vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Meer informatie over deze ALV vindt u hier: Algemene Ledenvergadering.

09:30 - 10:40 Algemene Ledenvergadering

10:40 - 10:50 Start Raadsacademie met een presentatie over informatiebehoefte door VNG Realisatie

10:50 - 11:00 Pauze

11:00 - 12:15 Workshopronde 

12:15 - 13:00 Lunch

Workshops:

1. Informatiepositie van raadsleden

Welke behoefte aan informatie hebben radsleden? Hoe voorzien zij daarin? VNG Realisatie heeft hier onderzoek naar gedaan door met een grote hoeveelheid raadsleden in geprek te gaan. De onderzoekers delen graag de verhalen die zij zijn tegen gekomen. Wat leert u hiervan? En hoe zorgt u dat u de juiste informatie krijgt?

2. Benoemingswijze van burgemeesters

De burgemeester wordt door de Kroon benoemd op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken, na een aanbeveling van de gemeenteraad. Er wordt echter gekeken naar nieuwe democratische modellen. Wat betekent dit voor de positie van de raad? Is de raad dan nog het hoogste bestuursorgaan in de gemeente? De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden gaat graag met u in gesprek over de impact van de mogelijke voorstellen op de raad. 

3. De rol van de Rekenkamer

De Rekenkamer(commissie) is een belangrijke hulptroep voor de raad. Toch wordt de Rekenkamer door gemeenten op verschillende manieren gewaardeerd. Om de positie van de Rekenkamer te verbeteren is er een werkgroep lokale rekenkamers ingesteld door het ministerie van BZK. Deze werkgroep voert met circa 40 gemeenten gesprekken over de invulling, positionering en het functioneren van de lokale rekenkamer(functie). De werkgroep is inmiddels halverwege de gespreksronde. Aan de hand van deze gesprekken bouwt zij een referentiebeeld van wat een bevredigende relatie raad-rekenkamer is en hoe de rekenkamer daarbinnen functioneert. Tijdens deze workshop delen wij graag de tussentijds bevindingen met u, wat vervolgens input vormt aan de rapportage van de werkgroep aan de minister van BZK.

Meer informatie

Bij eventuele vragen over deze Raadsacademie of de ALV die hieraan vooraf gaat kunt u contact opnemen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden via info@raadsleden.nl of tijdens kantooruren via 070-373 8195.

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.