Raadsacademie - Online

- uur

De Raadsacademie is hét middel om bij de les te blijven. Workshops toegespitst op datgene waar de raad over gaat. De Raadsacademie brengt u weer helemaal op de hoogte van hoe u uw kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol kunt invullen. Zaterdag 21 november bent u van harte welkom.

Het thema van deze Raadsacademie is ''De toekomst van het raadslidmaatschap''. Zo geeft Hansko Broeksteeg (Radboud Universiteit) zijn visie op de toekomst van het raadslidmaatschap. Daarnaast gaan we in een aantal workshops verder in op de effecten van digitalisering en informatievoorziening op het werk van de raad, hoe je ook in de toekomst burgers kunt betrekken bij het raadswerk en hoe je effectief kunt samenwerken in de regio.

Workshops

U heeft voor deze Raadsacademie de keuze uit de volgende drie workshops: 

  • Raad en de regio

Raadsleden hebben in toenemende mate te maken met regionale samenwerking en gemeenschappelijke regelingen. Wat betekent dit voor de positie van de raad in de toekomst en hoe zorg je dat je ook in de toekomst je rol als raadslid kunt vervullen in de regio? Marieke van Genugten (Radboud Universiteit) gaat met u hierover in gesprek en geeft u praktische tips en handvatten voor de toekomst. 

  • Relatie tussen de burger en de raad

Inwoners willen zelf meer bij plannen en besluiten betrokken worden. En burgerparticipatie wordt steeds actueler vanuit de Omgevingswet. Maar jij bent toch de volksvertegenwoordiger? Hoe moet dit dan? Participatie roept bij raadsleden allerlei vragen op. Raadslid Els Kardol en Peter van den Heuvel gingen hier in het project Raad en Beweging mee aan de slag. Zij gaan hier uitgebreid over in gesprek om u wegwijs te maken in de toenemende burgerparticipatie. 

  • Raad en informatie

Voor de raad is het belangrijk goed geïnformeerd te worden om goede besluiten te nemen. Toch blijkt dat dit in de praktijk nog niet altijd goed loopt. Ellen Steijvers (KplusV) deed hier onderzoek naar onder raadsleden, griffiers en ambtenaren en kwam tot concrete handreikingen, tips en adviezen. Tijdens deze workshop gaat ze aan de slag met uw informatiebehoefte. 

Meer informatie

Deze Raadsacademie op zaterdag 21 november vindt plaats van 10:30 tot uiterlijk 13:00 uur. De sessie vindt digitaal plaats. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Bart de Roo via Bart.deRoo@raadsleden.nl.

Inschrijven

Ben je lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.