Raadsacademie - Online

20 juni 2020

Raadsleden hebben veelal het gevoel te weinig grip en invloed te hebben op gemeenschappelijke regelingen. Stukken komen te laat binnen, overleg en reactietermijn is vaak te kort, overleg in de raad zelf, laat staan met andere raden over een gemeenschappelijk standpunt, schiet er daardoor ook vaak bij in. Terwijl het in deze gemeenschappelijke regelingen wel gaat om essentiële veiligheids- en dienstverleningszaken zaken voor onze inwoners!

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden organiseert samen met de Groninger Klankbordgroep Raadsleden met ondersteuning van de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) een Raadsacademie om raadsleden op dit thema te ondersteunen.

In de ochtend van 20 juni zijn er tijdens deze Raadsacademie verschillende sprekers, zowel plenair als tijdens workshops, die raadsleden inzichten geven over hoe verschillende regionale samenwerkingen in elkaar steken en hoe je hier als raad en raadslid invloed op uit kunt oefenen.

Daarbij wordt ingegaan op de dagelijkse praktijk en de vraag waar de ruimte voor u als raadslid ligt om grip te krijgen en te kunnen sturen op deze gemeenschappelijke regelingen. Ook de jaarrekeningen komen hierbij voorbij.

Aanmelden is geheel kosteloos en kan via onderstaand formulier. U kunt hier tevens aangeven welke workshop uw voorkeur heeft.

Beknopt programma
 

Datum:  Zaterdagochtend 20 juni 2020

Tijd: 10:00 – 11:30

Locatie: Online

10.00  Drie workshops over verschillende vormen van regionale samenwerking

  • Veiligheidsregio Groningen (afgelast)
  • Omgevingsdienst Groningen (ODG) (afgelast)
  • Jeugdzorg (voor deze workshop kunt u uw vragen en of wensen van tevoren doorgeven. Zo kunnen wij hier optimaal rekening mee houden. Vragen kunnen gestuurd worden aan Bart de Roo via Bart.deRoo@raadsleden.nl)

11:30    Einde

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Bart de Roo van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (Bart.deRoo@raadsleden.nl) of Ton Sprenger van de Vereniging van Groninger Gemeenten (T.Sprenger@Groningergemeenten.nl).

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.