Raadsacademie - Terneuzen

7 september 2019

Zaterdag 7 september is de Raadsacademie in het gemeentehuis van Terneuzen (Oostelijk Bolwerk 4). In een drietal workshops over de problemen in de jeugdzorg, laatste ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en burgerinitiatieven wordt onder deskundige leiding met u van gedachte gewisseld over ontwikkelingen en uw rol. Er is ruimte om best practices uit te wisselen.

De Raadsavademie wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging Zeeuwse Gemeenten.

Programma

  • 10.00 uur - Inloop
  • 10.30 uur - Plenaire aftrap en welkom door burgemeester Terneuzen Jan Lonink
  • 10.45 uur - Workshopsronde 1:
  • 12.00 uur - Lunch
  • 12.45 uur - Workshopsronde 2
  • 14.00 uur - Afsluiting

Workshops

Alle workshops worden in beide rondes gegeven.

Zicht en grip op de Jeugdzorg

De jeugdzorg is sinds 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeenten en dus ook van de gemeenteraad. Tekorten, dreigende wachtlijsten, vele samenwerkingspartners; het is taaie materie. Tijdens deze workshop krijgt u van het NJi (Nederlands Jeugdinstituut) verschillende tips en handvatten om zicht te krijgen op de jeugdzorg. Ook wordt er ingaan op uw rol als raadslid. Uw eigen ervaringen en behoefte aan ondersteuning staan op deze workshop centraal.

Omgevingswet

De nieuwe omgevingswet wordt ingevoerd per 1 januari 2021. Dat lijkt nog ver weg, maar wat kun je als raad nu al oppakken om als gemeente tijdig klaar te zijn. Wat is je rol in de omgevingswet en hoe organiseer je de burgerparticipatie? (door Pascale Georgopoulou, oud griffier en projectleider Omgevingswet VNG)

Participatiedemocratie en het betrekken van inwoners

De inwoner wordt steeds mondiger. Tegelijkertijd wordt er in het kader van de participatiedemocratie meer van de inwoner verwacht. Wat betekent dit voor het raadswerk? Hoe geef je ruimte aan initiatieven uit de samenleving zonder het gevoel te hebben als raad dan minder te zeggen te hebben? (door Joop Hofman, begeleidt gemeenten en burgerinitiatieven)

Aanmelden

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.