Raadsacademie Zuid-Holland - Grip op Samenwerking (digitaal)

7 september 2022

Steeds meer gemeentelijke taken worden uitgevoerd in regionale samenwerking met één of meer partijen. Een gemeente neemt gemiddeld deel aan 33 samenwerkingsverbanden. Hoewel de raad het hoogste bestuursorgaan in de gemeente is, ervaren raadsleden vaak een gebrek aan grip op samenwerking. Het beeld hierbij is dat ze onvoldoende hun democratische verantwoordelijkheid kunnen invullen. Dat knelt want een groot deel van de gemeentelijke begroting gaat naar samenwerkingsverbanden en de belangen zijn groot. De uitdaging hierbij is: Hoe vertegenwoordig je lokale belangen in de regio en geef je ruimte aan de belangen van de regio?

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden organiseert deze digitale bijeenkomst in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de provincie Zuid-Holland en de Vereniging van Griffiers (VvG). Deze partijen dragen vanuit hun eigen rol en ervaring bij aan een boeiend en gevarieerd programma. Doel is dat u na afloop beter zicht heeft op de mogelijkheden om vanuit uw kaderstellende en controlerende rol meer grip te hebben.

Programma

19.30 Opening
19.35 Welkom door gedeputeerde Zevenbergen
19.40 Toelichting op Wet gemeenschappelijke regelingen (BZK)
20.00 Rol griffiers bij regionale samenwerking (VvG)
20.10 Rol raadsleden bij regionale samenwerking (Nederlandse Vereniging voor Raadsleden)
20.25 Gesprek raadsleden (belang regionale samenwerking en best practices)
21.00 Afsluiting

Aanmelden

Wilt u graag bij deze digitale raadsacademie aanwezig zijn? Meld u dan via deze link!
 

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.