Raadslid in de gemeente. De beginselen van het raadslidmaatschap

- uur

Speciaal voor nieuwe gemeenteraadsleden verzorgt de Radboud Universiteit de cursus ‘Raadslid in de gemeente’. In één dag worden de deelnemers geïnformeerd over de grondbeginselen en verantwoordingsmechanismen binnen de gemeente, zodat zij een goede start kunnen maken als raadslid. De cursus vindt plaats op vrijdag 20 april van 09.45-16.30 uur op de campus van de universiteit.

Geschreven en ongeschreven regels

Eenmaal gekozen maken raadsleden deel uit van een organisatie met bijzondere bevoegdheden, een eigen werkwijze en geschreven en ongeschreven regels. Met welke tradities krijgt het raadslid te maken? Hoe functioneert de gemeenteraad? Welke regels bepalen de verhouding tussen gemeenteraad en het Rijk? Welke rechtspositie heeft een raadslid? Hoe zit het nu precies met integriteit en belangenverstrengeling?

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: de verhouding van de gemeente tot andere overheden, de bevoegdheden van de ambten en hun onderlinge verhouding, de rechtspositie en integriteit van het raadslid en gemeentefinanciën.

Behalve voor gemeenteraadsleden is de cursus ook geschikt voor commissieleden en fractiemedewerkers. Docenten zijn mr. Hansko Broeksteeg, mr. Derk Bunschoten en mw. mr. Rian de Jong, allen werkzaam als universitair hoofddocent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit.

Kosten 

Vanwege het maatschappelijke karakter van deze cursusdagen wordt de cursusprijs zo laag mogelijk gehouden. Deelnemers betalen €125,- voor de gehele dag, inclusief boek, lunch en parkeerkaart. 

Informatie en aanmelden

www.ru.nl/rechten/raadsleden

Inschrijven

Ben je lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.