Regionale aanpak in het klimaatakkoord - Drenthe

18 juli 2018

In tal van akkoorden en verkiezingsprogramma's zijn hoge ambities gesteld op het gebied van klimaat en energie. Op vele niveaus werkt iedereen hard om een bijdrage te leveren aan de Energietransitie. Het meest dichtbij zijn deze bijdragen terug te vinden in programma’s en onderhandelingen aan de sectortafels van het Klimaatakkoord en de Regionale Energie en Klimaatstrategieën.

Voor u als volksvertegenwoordiger van een gemeente is het van belang te weten welke afspraken er worden gemaakt, wat de regionale aanpak precies is, hoe het zit met de ruimtelijke en sociaal/economische impact en hoe en met wie we dit gaan waarmaken. Wat is daarbij uw rol en verantwoordelijkheid als bestuurder, van uw ambtelijke organisatie en die van andere organisaties? Over deze vragen zijn bestuurlijke informatiebijeenkomsten in alle provincies.

Het IPO, de VNG, de UvW en het Rijk nemen u graag mee in het proces dat zich de afgelopen maanden heeft afgespeeld en wat er de komende maanden en jaren verwacht wordt. U hoort meer over hoe trajecten er voor uw regio uit gaan zien en hoe stakeholders hierbij betrokken worden. Ook wordt u geïnformeerd over het besluitvormingsproces rondom het Klimaatakkoord en de Regionale Energie en Klimaatstrategieën en wat dit voor u betekent.

Er is voldoende ruimte om met elkaar het gesprek aan te gaan over hoe u in uw regio de krachten kunt bundelen om samen de opgave aan te pakken en ambities kunt verwezenlijken. Tevens staat de uitwerking centraal van de regionale werkwijze en organisatie van de uitvoering met inwoners, bedrijven, kennisinstellingen.

Inschrijven

Locatie: Waterschap Vechtstromen, Zetelveenweg 5, Sleen

Datum en tijd: woensdag 18 juli, 18.00-20.30 uur (inclusief buffet)

Wilt u zich inschrijven? Ga dan naar https://inschrijven.uvw.nl/

 

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.