Slotsymposium Goede Raad Sociaal Domein

- uur

Anders monitoren in het sociaal domein!

Hoe breng je de gemeenteraad beter in positie in het sociaal domein? Afgelopen periode is hard gewerkt aan de puzzelstukken Kennis, Visie, Proces en Informatie om de plaat voor de raad meer invulling te geven. De raad van Almere nodigt u van harte uit op vrijdag 30 juni als we de resultaten van deze puzzeltocht presenteren.

Eerder brachten we al een uitgebreide infographic naar buiten met een eerste uitwerking van de puzzelstukken. Nu vullen we dat aan met de resultaten van diverse pilots uit de deelnemende gemeenten Almere, Breda, Enschede, Borger-Odoorn en Heerenveen. 

Programma

 • 13.30 Opening door burgemeester van Almere Hein van der Loo
 • 13.40 de waarde van dit traject voor gemeenteraden door Meke Smeulders
  Vanuit de raad van Almere is het initiatief genomen om samen met de gemeenten Breda, Borger-Odoorn, Enschede en Heerenveen extra aandacht te besteden aan het sociaal domein. Door krachten te bundelen (samen ook met kennispartners Movisie, NJI en Vilans) zijn stappen gezet in het vergroten van kennis en is er meer inzicht in processen. Meke Smeulders, raadslid in Almere, neemt u mee in de reis die prachtige leerervaringen en concrete producten heeft opgeleverd.
 • 13.55 toezicht en monitoring door prof. Dr. Heinrich Winter
  Hoe geef je als raad invulling aan je controlerende of toezichthoudende rol in het sociaal domein? Zeker als je wilt sturen op transitie, als je bijvoorbeeld meer de beweging naar vroegtijdige signalering wilt maken, welke aandachtspunten en mogelijkheden zijn er dan? Vanuit zijn ruime kennis en ervaring neemt Heinrich Winter ons mee in een aantal wijze lessen.
 • 14.30 de waardenwijzer door mr. drs. Tim Robbe
  Om tot betere politieke besluitvorming te komen heeft Tim (onder andere gebaseerd op het werk van Deborah Stone) een "waarden-wijzer" ontwikkeld. Een handreiking waarmee raadsleden door bepaalde vragen te beantwoorden komen tot waarden-volle en concrete besluiten. Daarnaast kunnen zij met de handreiking eigen besluitvorming ook toetsen: is die duidelijk genoeg?
 • 15.00 Mr. drs. Arne van Hout
  Namens de opdrachtgever voor dit traject kijkt Arne van Hout met ons terug én vooruit. Monitoring in een politiek bestuurlijke omgeving vraagt vakmanschap, zowel van de gemeenteraad als van de ambtelijke organisatie en het college. Vanuit zijn brede ervaring -onder meer als gemeentesecretaris- neemt Arne u mee in de aanleiding en de concrete resultaten van dit traject en plaatst deze binnen de beleidsinzet van het ministerie inzake de versterking van de positie van de gemeenteraad, zoals ten aanzien van het sociaal domein.
 • 15.15 paneldiscussie met de drie sprekers en de zaal
 • 16.00 afsluiting en borrel

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst via raadsgriffie@almere.nl

Inschrijven

Ben je lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.