Symposium Participatiedemocratie

8 oktober 2021

Gemeenten moeten meer en meer focus hebben op participatie. De komst van de nieuwe Omgevingswet, maar ook het beter benutten van de kracht van een snel veranderende samenleving vragen hierom. De juiste vaardigheden hiervoor zijn cruciaal.

Gemeente Heerenveen, NHL Stenden Hogeschool en Democratie in Actie houden het digitale symposium ‘Participatiedemocratie’ op 8 oktober 2021 van 10.30 – 15.00 uur.


Aanmelden & meer informatie via deze link.

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.