Training Begrotingsproces (Putten)

Vol - geen plaatsen beschikbaar
19 april 2024 14:00 - 16:30 uur

Van de kadernota vlak voor de zomer tot de begroting in het najaar is het van belang dat je als raadslid op het juiste moment het stuur pakt om je invloed te laten gelden. Waar moet het geld naartoe en ben je het als raadslid eens met de keuzes die het college voorlegt? Je vertegenwoordigt het hoogste orgaan, maar datzelfde college lijkt de wagen te bedienen. De raad zit echter wel degelijk aan het stuur.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kondigt daarom een reeks van trainingen door het hele land aan, gericht op het versterken van de controlerende en sturende rol van raadsleden op het begrotingsproces.

Deze sessies, aangeboden in samenwerking met begrotingsexpert Jan Verhagen en experts van Deloitte, zijn ontworpen om deelnemers uit te rusten met de juiste kennis en instrumenten die nodig zijn om effectief invloed uit te oefenen op de koers van hun gemeente.

Programma

14:00 Plenaire start en welkom in de raadszaal

14:15 Jan Verhagen, expert gemeentefinanciën over op het juiste moment sturen op inhoud

15:15 Pauze

15:15 Expert van Deloitte over waar je als raad het geld kunt vinden om je doel te bereiken

16:00 Afsluiting 

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.