Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving: digitaal of fysiek - Online

26 juni 2020

Nu de coronamaatregelen langzaamaan worden versoepeld, leven er bij griffiers, raadsleden, wethouders en burgemeesters juridische en praktische vragen over hoe het beste te vergaderen. Ter ondersteuning organiseert het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie het webinar ‘Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving; digitaal of fysiek?’ In dit webinar (26/06, 11:00) gaan we in op de mogelijkheden, beperkingen, overwegingen en dilemma’s die een rol spelen bij de keuze in de huidige situatie van vergaderen.

Tijdens het webinar gaan we in op de juridische kaders en praktische mogelijkheden om in een ruimte fysiek bij elkaar te komen voor een vergadering. U krijgt ook voorbeelden van overheden die hebben gekozen voor meer fysiek vergaderen of juist voor een uitbreiding van het digitaal vergaderen. En we bespreken de mogelijkheden voor inspraak en participatie van inwoners bij raadsbijeenkomsten.

Democratie in Actie werkt momenteel aan een handreiking ‘Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving’. Deze handreiking is binnenkort beschikbaar op deze website. We lichten de inhoud van deze handreiking toe tijdens het webinar.

Vragen kunt u vooraf stellen, bij uw aanmelding, zodat we deze mee kunnen nemen tijdens het webinar. Ook tijdens het webinar kunt u vragen stellen aan een team van experts die uw vragen beantwoorden.

Aanmelden voor de webinar 'Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving: digitaal of fysiek'

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.