VNG Jaarcongres

13 juni 2023

Tijdens het VNG Jaarcongres organiseert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden twee deelsessies over collegevorming en de aantrekkelijkheid van het ambt. 

Deelsessie 15 | Hoe houden we het ambt aantrekkelijk? 

Het politieke debat is verhard. Wie zich op social media begeeft, krijgt vooral de indruk dat politieke ambtsdragers alleen de maat wordt genomen. Het is niet bepaald bemoedigend. Hoe zorgen we ervoor dat het (politieke) ambt aantrekkelijk blijft?

In deze sessie trappen we af met een inspirerende spreker. Vervolgens gaan we het gesprek aan via een aantal stellingen. We hebben het daarbij niet alleen over onze rol als burgemeester, gemeentesecretaris, wethouder, raadslid of raadsgriffier. We horen ook graag wat in rechtspositioneel opzicht nodig is om het ambt in de toekomst aantrekkelijk te houden.

Is een modernisering van de vervangingsregeling nodig? Is een hogere beloning wenselijk? Moeten we stoppen met deeltijdfuncties? Of zijn er andere uitdagingen die we moeten aangaan om het politiek ambt en de lokale democratie aantrekkelijk te houden? Denk mee, want we hebben altijd mensen nodig die zich willen inzetten voor een sterke, relevante, lokale democratie.

Deelsessie 33 | Collegevorming: Proces van de Raad? 

Na de gemeenteraadsverkiezingen volgt logischerwijs het proces van collegevorming. Waar de kiezer haar oordeel velt over de nieuwe samenstelling van de raad, is het aan de raad om te komen tot een college. Maar is het proces van collegevorming wel een proces van de raad?

Welke verbeterpunten zijn er nodig voor het proces van collegevorming om de gemeenteraad, griffier en burgemeester beter hun rol in dat proces te kunnen laten vervullen? Hoe waarborgen we het proces van collegevorming als een proces van de gemeenteraad (en zo indirect de kiezer)?

In deze interactieve sessie voeren we de discussie over de collegevorming aan de hand van vijf stellingen. Het gesprek maakt onderdeel uit van een serie van gesprekken om te komen tot een handreiking collegevorming voor en door de gemeenteraad.

Direct inschrijven

U kunt zich aanmelden voor het VNG Jaarcongres 2023 tot en met maandag 12 juni.

Meer informatie

Vind meer praktische informatine over het VNG Jaarcongres en de deelsessies op deze website

Bekijk hier de deelnamekosten voor het VNG Jaarcongres 2023. 

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.