Webinar: De rol van de raad in relatie tot de accountant

13 februari 2023

De (externe) accountant is een van de hulptroepen van de raad. De accountant ondersteunt de controlefunctie door de jaarrekening te controleren op getrouwheid en rechtmatigheid. De raad heeft de vrijheid om zelf een accountant te kiezen en te bepalen hoe deze wordt ingezet. Meld je snel aan als je meer weten over jouw rol als raadslid in dit proces.

Kennispartner: Deloitte 

Locatie: Zoom (link via kennispartner)

Aanmelding

Aanmelding voor de webinar gaat via deze website.

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.