Week van Verbindend Verduurzamen - Online conferentie

- uur

Verduurzaming lijkt soms gepaard te gaan met tegenstelling en verdeeldheid. Kan dat ook anders; kunnen we ook ‘verbindend verduurzamen’? Die vraagt stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) tijdens de online conferentie ‘Week van Verbindend Verduurzamen’ van 25 – 29 mei a.s.

De Rli nodigt gemeenteraadsleden van harte uit om op deze conferentie mee te praten over de vraag hoe de ideeën, kansen en zorgen van burgers een plek krijgen in de verduurzamingsstrategie van Nederland. Gemeenteraadsleden leden zijn vanuit hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol een cruciale schakel tussen burger en beleid. Hoe vul je als gemeenteraadslid je rol in? Hoe ga je om met het samenspel tussen partijen? Hoe sta jij tegenover initiatieven van burgers? Hoe kunnen overheid en samenleving elkaar versterken? Wat doe je als gemeenteraadslid zelf, waar heb je andere partijen bij nodig?

Wil je hierover meepraten, schrijf je dan in voor deze online conferentie. Van maandag tot en met donderdag vindt ‘s ochtends van 9.00 – 11.00 uur een online themasessie plaats. Deelnemers bestaan uit een breed gezelschap van ambtenaren (rijk, provincie en gemeente), volksvertegenwoordigers (gemeenteraadsleden en Statenleden), maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven, studenten en wetenschappers. Per sessie gaan 30 tot 50 deelnemers – deels in kleinere groepjes – in gesprek over ieders ervaringen, inzichten en opgaven. De thema’s zijn:

  • Maandag 25 mei: Individuele waarden en collectieve oplossingen met Daan Roovers

Hoe doe je recht aan uiteenlopende individuele waardeoriëntaties als opgaven vragen om collectieve oplossingen?

 

  • Dinsdag 26 mei: Zeggenschap en leiderschap met Imrat Verhoeven

Hoe kunnen formele besluiten en procedures en informele initiatieven en ideeën uit de samenleving elkaar helpen en versterken?

  • Woensdag 27 mei: Kennis en kunde met Mieke Boon

Hoe benutten we de ervaringen en emoties uit de samenleving én de kennis en feiten uit de wereld van onderzoek en wetenschap in samenhang?

  • Donderdag 28 mei: Beelden en oordelen met Rens Vliegenthart

Welke rol spelen beeldvorming en (voor-)oordelen bij het maken van verbinding en wat is daarbij de rol van de media?

 

Op vrijdag 29 mei van 15.00 – 16.00 uur wordt het programma afgesloten met een webinar, waarbij de uitkomsten met een grotere groep deelnemers worden gedeeld. Sprekers zijn dan professor socio-ecologische interacties Noelle Aarts, Rli-raadslid Annemieke Nijhof, de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk en de DG Energie en Klimaat bij het ministerie van EZK Sandor Gaastra. ‘Weekvoorzitter’ is Ruben Maes.

Je kunt je hier inschrijven voor de themasessies en voor het afsluitend webinar. Voor meer informatie over het programma en de sprekers kun je terecht op de webpagina van de Rli.

Inschrijven

Ben je lid van de vereniging? Log dan eerst in.
Niet-leden kunnen zich niet aanmelden op dit event.