Werk maken van een jeugdagenda met impact: Toekomstscenario

13 september 2022

Het sociaal domein staat voor vele uitdagingen, u als raadslid of wethouder kunt daarop sturen. Hoe en op welke concrete thema’s? Daarover gaat het een week lang in een reeks van inspirerende webinars georganiseerd door de VNG, de Nederlandse Vereniging van Raadsleden en de Wethoudersvereniging. Elke dag staat er een ander hoofdthema centraal. Met aandacht voor actualiteiten en lange-termijnopgaven. Met deskundige sprekers, verrassende video’s, interessante vraaggesprekken en overzichtelijke kennisinfo. Een must voor elke wethouder en raadslid die de komende collegeperiode gaat voor een goed functionerend sociaal domein!

 • Werk maken van een jeugdagenda met impact
  Over Jeugd – onderwijs en Toekomstscenario jeugdbescherming/jeugdreclassering.
  • Vindt er aanscherping plaats van reikwijdte jeugdhulp?
  • Wat betekent de Hervormingsagenda voor u lokaal en regionaal?
  • Hoe kunt u een sterke toegang inrichten?
  • Hoe geven we normaliseren vorm (gezamenlijke inzet VNG en onderwijskoepels)?
  • Kunnen we de jeugdbeschermingsketen echt anders inrichten?

Met Angela van der Putten, hoofdinspecteur-jeugd-en-maatschappelijke-zorg; Elsbeth Koek, wethouder jeugd en onderwijs Teylingen en voormalig regiodirecteur Parlan Jeugdhulp; Conny van der Krogt, raadslid Voorschoten en leerkracht PO; Bert Roes, strategisch adviseur VNG en een mystery guest uit het passend onderwijs.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier

 

  Inschrijven

  Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.