Werkgeverschap van de raad - Houten

19 september 2018

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden organiseert, in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, een serie bijeenkomsten over het werkgeverschap van de raad. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen raadsleden en griffiers tips en informatie over het werkgeverschap van de raad jegens de griffier. Zo wordt er aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

  • Wettelijke basis voor het werkgeverschap
  • Organisatie van de werkgeversrol:

Verschillende varianten, voor en nadelen van deze varianten, ondersteuning door P&O

  • Strategie:

Overzicht van mogelijke taken en ondersteuning door de griffier, wat verwacht je van de griffier? Welke capaciteit hoor hierbij?

  • Dagelijkse gang van zaken:

Functieomschrijving en waardering, werving en selectie, sturing en beoordeling, training en opleiding van de griffier en/of werkgeverscommissie.

Deze bijeenkomst duurt van 19:30 tot omstreeks 22:00. Wanneer u zich wilt aanmelden voor deze bijeenkomst, willen wij u vragen onderstaand formulier in te vullen. Voor eventuele vragen over deze bijeenkomst kunt u een mail sturen naar info@raadsleden.nl 

Inschrijven

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.