2018: nieuw jaar, nieuwe kansen

2018: nieuw jaar, nieuwe kansen

Beste raadsleden,

In de eerste plaats wens ik al die raadsleden die zich met hart en ziel voor hun gemeente inzetten een leerzaam, inspirerend en succesvol 2018!  

Hoeveel van jullie zullen dat mooie werk ook na 21 maart nog mogen doen? Dat is de grote vraag van verkiezingsjaar 2018. Dat 75% van de raadsleden graag door wil na de verkiezingen is positief. Het is ook goed voor een stukje continuïteit en kennisbehoud in de gemeenteraden. Maar we weten met z'n allen ook dat niet iedereen die graag raadslid wil worden/blijven ook de gunst van de kiezer krijgt. Na 21 maart weten we meer. 

2018 wordt het jaar van de verandering. De gemeenteraden en ook veel colleges veranderen van samenstelling. Maar ook het raadslidmaatschap zelf zal veranderen als het aan mij en onze vereniging ligt. Daarbij is het goed dat de media en de Tweede Kamer de laatste maanden veel aandacht aan raadsleden hebben besteed. De nieuwe minister heeft dat signaal ook wel begrepen. Maar het komt dit jaar aan op concrete acties; er moet dit jaar ook echt iets veranderen. De raadsvergoeding in kleine gemeenten moet dit jaar echt omhoog. En als (nieuwe) raadsleden moeten we in 2018 meer tijd en geld in onze eigen ontwikkeling steken. Dit alles met nog steeds hetzelfde belangrijke doel: een sterke lokale democratie met een sterke gemeenteraad van en voor onze inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven.  

Blijvende en nieuwe raadsleden kunnen bij dit alles uiteraard ook in 2018 weer rekenen op de inzet en steun van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden als dé belangenbehartiger van alle raadsleden in Nederland.

Mark den Boer

Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Raadsleden