3D Masterclass Raad en college in het hart van het sociale domein

3D Masterclass Raad en college in het hart van het sociale domein

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden organiseert in samenwerking met de Wethoudersvereniging een bijzondere masterclass rond de drie decentralisaties. Deze masterclass zal plaatsvinden op vrijdag 16 januari in het gemeentehuis van Baarn.

Tijdens de masterclass zullen raadsleden en wethouders samen in gesprek gaan over de vraag hoe het college van B&W en de gemeenteraad samenwerken bij deze enorme verandering. Daarnaast zal professor dr. Marcel Boogers lichtwerpen op de samenwerking tussen de raad en het college tot nu toe. Waar heeft de raad nu echt kunnen sturen en waar liggen de kansen voor de wethouders en de raad in de toekomst?

Vragen

Aan de hand van (semi-fictieve) cases gaan de raadsleden en wethouders met elkaar in gesprek over het samenspel tussen raad en college in het jaar van de waarheid. Hoe gaan zij met elkaar om als het echt spannend wordt, hoe voorkom je als portefeuillehouder een afrekencultuur waarin alles moet worden dichtgeregeld? Hoe benut je gezamenlijk de kracht van de lokale democratie om het sociale domein beter te laten functioneren?  En , hoe kan de raad sturen op regionale afspraken? Deze vragen worden gezamenlijk beantwoord tijdens de masterclass.

Aanmelden

De masterclass vindt plaats op vrijdag 16 januari 2015 in de raadzaal van het gemeentehuis van Baarn en zal duren van 13.30-16.30 uur. Mocht u willen deelnemen, meldt u zich dan op tijd aan, want er kunnen maximaal 25 mensen deelnemen. U kunt zich hier aanmelden >>