47 raadsleden kandidaat voor VNG

47 raadsleden kandidaat voor VNG

DEN HAAG – Twaalf raadsleden hebben zich kandidaat gesteld voor de vacature in het VNG-bestuur. Daarnaast zijn er eenentwintig raadsleden die zich kandidaat hebben gesteld voor de commissie Raadsleden & Griffiers. Er zijn veertien raadsleden die zich hebben aangemeld voor de commissies Bestuur & veiligheid, gezondheid & welzijn, Onderwijs, cultuur & sport, Arbeidszaken en Europa en Internationaal. Bij de laatste twee commissies nemen op dit moment geen raadsleden zitting.

Bij de vacatures voor het VNG-bestuurslid en drie leden voor de commissie Raadsleden & Griffiers werd nadrukkelijk om raadsleden gevraagd. De aanleiding is hiervoor dat Mathilde Stiekema (CDA, Haren), Anouk van Eekelen (VVD, Wassenaar) en Diane Bergman, (D66, Lelystad) zijn vertrokken uit de commissie Raadsleden & Griffiers. Stiekema en van Eekelen zijn wethouder in de gemeenten Haren en Papendrecht geworden. Bergman is gestopt als raadslid van de gemeente Lelystad. Tevens legt Stiekema haar functie binnen het VNG-bestuur neer.

Er vertrekken dus drie vrouwelijke raadsleden. De kans dat zij door vrouwen worden opgevolgd, lijkt gering want van de 47 kandidaten zijn er slechts vijf vrouwelijke raadsleden en 42 mannelijke raadsleden. In de huidige samenstelling zitten er alleen twee vrouwelijke raadsleden in het VNG-bestuur. In de beleidscommissies nemen dertien mannelijke en twaalf vrouwelijke raadsleden zitting.

Meer raadsleden in VNG commissies
Raadslid.Nu bepleit om meer raadsleden in de VNG bestuur en commissies te krijgen. Naar aanleiding van het geringe aantal raadsleden in VNG commissies is in 2014 de commissie Raadsleden & Griffiers ontstaan. Raadslid.Nu heeft met de Vereniging van Griffiers en de VNG overleg gevoerd over vormgeving, inrichting, taak en samenstelling van de commissie Raadsleden & Griffiers. De leden daarvan zijn vorig jaar november door de ledenvergadering van de VNG benoemd.

‘’We zijn nu een jaar bezig en ik vind het geweldig dat de commissie de rol en positie van de raad zichtbaar maakt in het werk van de VNG’’, aldus de voorzitter van de commissie Raadsleden & Griffiers, Josee Gehrke. In het interview met het VNG magazine vertelt Gehrke dat de aandacht binnen de VNG voor de gemeenteraad nog nooit zo groot is geweest. Het gehele interview met Josee Gehrke leest u hier. De commissie Raadsleden & Griffiers telt 11 raadsleden en 9 griffiers. De overige commissies van de VNG tellen 15 raadsleden op een totaal van 245 commissieleden.

Bekendmaking nieuwe bestuur- en commissieleden
Het nieuwe bestuurslid en de nieuwe commissieleden worden op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van de VNG officieel benoemd. De vijfde VNG Bestuurdersdag met aansluitend de BALV zal op woensdag 30 november plaatsvinden in Nieuwegein.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 10 oktober 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.     

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!