‘Aandacht nodig voor werkgeversrol raad jegens griffie’

‘Aandacht nodig voor werkgeversrol raad jegens griffie’

De gemeenteraad is werkgever van de raadsgriffier. Dat is geen nieuws, maar de wijze waarop die rol wordt ingevuld, verschilt per gemeente. Martin Sagel, algemeen bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, merkte dat tijdens een bijeenkomst van de Friese kring van griffiers in Tytsjerksteradiel.

‘Het was een prima interactieve avond waaruit (opnieuw) blijkt hoe verschillend een griffie is georganiseerd en de rol van de werkgever (al dan niet) bewust is ingevuld’, zo meldde Martin Sagel na afloop van de bijeenkomst in Friesland.

Aandacht voor werkgeversrol van de raad actiepunt

Het algemeen bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft in zijn november-vergadering in Woerden afgesproken dat aandacht voor de werkgeversrol van de gemeenteraad jegens de griffier een van de actiepunten is voor het komend jaar. Over het vervullen van deze rol heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een werkgeverstool op de eigen website, de zogeheten tien treden van goed werkgeverschap. Klik hier voor het overzicht.

Wie meer informatie over de rol van de raad en de griffier wil lezen, kan dat ook terugvinden in de publicatie “De rechtspositie griffie(r) in het decentraal bestuur”, onder meer via de website van de vereniging van griffiers.