Aandacht voor de verkiezingen: themawebsite en online magazine van NotuBiz

Aandacht voor de verkiezingen: themawebsite en online magazine van NotuBiz

DEN HAAG – De gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. Dat betekent extra aandacht voor de gemeentepolitiek. Notubiz, één van de kennispartners van Raadslid.Nu, heeft ter gelegenheid van de verkiezingen een extra themawebsite gelanceerd en een online magazine gepubliceerd. 

NotuBiz themawebsite Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De gemeenteraadsverkiezingen 2018 zijn in zicht. Bent u er al klaar voor? NotuBiz staat ook in deze hectische periode voor u klaar en denkt graag met u mee! Daarom heeft NotuBiz een themawebsite ontwikkeld, met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in gedachten. Hoe bereidt u zich hierop voor? Als partner va de lokale democratie hoopt NotuBiz met deze website zowel raadslid als griffier interessante handvatten aan te kunnen reiken, die u kunnen helpen tijdens uw voorbereidingen. De themawebsite is ingedeeld in de drie thema’s ‘Verbinding met de burger’, ‘Zichtbaarheid raadsleden’ en ‘Raadswissel’. Verdeeld over deze drie thema’s, vindt u uiteenlopende informatie die u ondersteuning kan bieden. Van artikelen, tot speciale diensten en een videotool waarmee u als raadslid uw eigen verkiezingsfilms kan maken om te delen met uw achterban.

Bekijk hier de NotuBiz themawebsite. 

NotuBiz Online Magazine voor Raadleden: verbinding met de burger

De tweede editie van het NotuBiz Online Magazine voor Raadleden is uit. Deze editie van het magazine is ontwikkeld met een belangrijk thema op gebied van het lokaal bestuur in het achterhoofd: burgerparticipatie. De verbinding met de burger wordt tegenwoordig steeds vaker gezocht. Ook met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen is deze verbinding van wezenlijk belang. Om raadsleden te helpen burgers aan zich te binden in deze spannende tijd – en daarna – heeft NotuBiz een online magazine gepubliceerd over de verbinding met burgers.

Vanuit meerdere perspectieven wordt gesproken over de verbinding met de burger en hoe dit het beste kan worden gecreëerd. Zo vertelt Jan Dirk Pruim, raadsgriffier bij de gemeente Almere, hoe de griffie van Almere de raad ondersteunt bij burgerparticipatie en legt Peter Verhagen, actief burgerlid, uit wat het voor de burger betekent om te kunnen participeren in een burgerpanel. Daarnaast neemt NotuBiz u mee in vragen als: hoe gaat u om met burgerkritiek, hoe creëert u verbinding met de burger als lezer van stukken en wat zijn interessante tools om burgers aan u te binden?

NotuBiz hoopt u met deze tweede editie van het NotuBiz Online Magazine voor Raadsleden weer interessante artikelen te kunnen leveren. Vanuit hun kennis over de lokale politiek, maar ook met medewerking van hun kennispartners, zoals de Vereniging van Griffiers, Debat.NL, Topstukken en Toponderzoek. Dit is een online magazine dat digitaal te raadplegen is via desktop, tablet en zelfs telefoon. Zo kunt u zelfs in de trein onderweg naar de raadsvergadering inspiratie opdoen of handvatten krijgen van experts.

Bekijk hier het NotuBiz Online Magazine voor Raadsleden.

Maak uw eigen verkiezingsfilm!

NotuBiz heeft iets nieuws ontwikkeld voor raadsleden. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen hebben zij een videotool ontwikkeld waarmee raadsleden hun eigen verkiezingsfilms kunnen maken. Raadsleden kunnen op inhoudelijke wijze hun eigen standpunten kenbaar maken door beelden van hun raadsvergaderingen te gebruiken. De videotool is zeer gebruiksvriendelijk opgezet. Als partner van de lokale democratie wil NotuBiz op deze wijze graag bijdragen aan de zichtbaarheid van de raad. Dus val op tijdens de verkiezingsperiode en maak zelf films van een fragment uit uw afgelopen raadsperiode! U kunt dit hoogtepunt vervolgens delen met uw achterban. Lees hier meer.

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 30 oktober 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu werkt in de aanloop van de raadsverkiezingen van 2018 aan een nieuw opleidingsprogramma voor raad en raadsleden, het moderniseren van het competentieprofiel van een raadslid, een nieuw competentieprofiel en houdt extra bijeenkomsten voor raadsleden en kandidaat-raadsleden, zie: Start: extra bijeenkomsten Klaar voor vier jaar!

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.