Aandeel vrouwelijke raadsleden voor het eerst boven 30 procent

Aandeel vrouwelijke raadsleden voor het eerst boven 30 procent

Nederland telt vanaf 2 januari 2019 2.730 vrouwelijke raadsleden op een totaal van 8.619: het aandeel vrouwelijke raadsleden komt daarmee uit op een percentage van 31,67%. Honderd jaar nadat Mathilde Haan als eerste vrouwelijke raadslid in Nederland werd geïnstalleerd, betekent dit dat het aandeel vrouwelijke raadsleden voor het eerst een derde deel van de raadszetels bezet.

Het onderzoek Vrouwen in het lokaal bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden keek niet alleen hoeveel vrouwelijke raadsleden er zijn, maar ook hoe dat zich verhoudt tot het aandeel vrouwelijke burgemeesters en wethouders. 

Het afgelopen jaar 2018 was wel een positieve ontwikkeling te zien: de grens van 30 procent vrouwelijke raadsleden werd doorbroken. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart waren er 2.604 vrouwelijke raadsleden, wat resulteert in een percentage van 31,62%. Na de herindelingsverkiezingen van 21 november komt het totaal aantal vrouwelijke raadsleden in 355 gemeenten uit op 2.730. Dit resulteert in een percentage van 31,67%. Hiermee is voor het eerst de grens van 30% gepasseerd. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 was het percentage vrouwelijke raadsleden nog maar 27%, zo blijkt uit het onderzoek ‘Staat van het Bestuur’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Vrouwen in de meerderheid

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, bleken er maar zeven gemeenten te zijn waarin de man-vrouwverdeling boven de 50% komt. Dit geldt voor de volgende gemeenten:

  1. Zoeterwoude (53,85%)
  2. Baarle-Nassau (53,85%)
  3. Blaricum (53,33%)
  4. Meppel (52,17%)
  5. Boxtel (52,17%)
  6. Heerenveen (51,61%)
  7. Heerhugowaard (51,61%)

Baarn

In januari 2017 is in de gemeente Baarn een initiatief geweest om meer vrouwen geïnteresseerd te maken voor het raadslidmaatschap. Op dat moment was 24% van de raadsleden in de gemeenteraad een vrouw. Na de verkiezingen van maart 2018 was dit percentage in Baarn gestegen naar 42%.

Herindelingen

De herindelingsverkiezingen van 21 november hebben in de nieuwe gemeenten geleid tot een stijging in het percentage vrouwelijke raadsleden. In de 37 fusiegemeenten waren er voor de herindelingsverkiezingen 152 vrouwelijke raadsleden op een totaal van 641. Dit gaf een percentage van 23,71%.
Na de herindelingsverkiezingen zijn er in de 12 nieuw gevormde gemeenten 126 vrouwelijke raadsleden op een totaal van 384, wat een percentage van 32,81% is. Dit betekent een stijging van 9,1%.

De nieuwe vrouwelijke en mannelijke raadsleden in deze twaalf nieuwe gemeenten worden op 2 januari geïnstalleerd. In geen van deze nieuwe fusiegemeenten worden er meer vrouwen dan mannen benoemd. De gemeente Haarlemmermeer heeft met 18 vrouwelijke raadsleden op een totaal van 39 raadsleden (een percentage van 46,15%) in absolute cijfers en verhoudingsgewijs de meeste vrouwelijke raadsleden van deze 12 nieuwe gemeenten.

Wethouders en burgemeesters

Niet alleen bestaat er een verlangen naar meer vrouwen in de gemeenteraad, maar ook naar meer vrouwelijke wethouders en burgemeesters. Als wordt gekeken naar het totaal aantal vrouwelijke wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, dan zijn er 363 van de 1.349 wethouders een vrouw. Dit is een percentage van 26,91%.

Van de 343 burgemeesters in Nederland zijn er 92 een vrouw. Dit is een percentage van 26,82%.

Meer info

Het volledige overzicht van het aantal vrouwen in het lokale bestuur is hier te vinden.
Voor wie nog meer wil weten over vrouwen in de raad, zie ook: