Aandeel vrouwen in raad fusiegemeenten stijgt fors

Aandeel vrouwen in raad fusiegemeenten stijgt fors

DEN HAAG – Het percentage vrouwen in de raad in de gemeenten waar wordt heringedeeld per 1 januari 2018 komt uit op 35,9 procent. De gemeenteraad in Leeuwarden telt het hoogste aantal vrouwen: met 16 vrouwen in een raad met 39 zetels, dat is goed voor een percentage van 41 procent vrouwelijke raadsleden.

Op 12 december 1917, vandaag precies 100 jaar geleden, werd door een Grondwetswijziging het passief kiesrecht voor vrouwen ingevoerd: het recht om gekozen te worden in een vertegenwoordigende functie. Twee jaar na dato werd het eerste vrouwelijke raadslid, Mathilde Haan, verkozen in gemeente Roermond. Het aandeel vrouwen in de raad groeide daarna gestaag, maar blijft al tijden hangen onder de dertig procent. Dit jaar tellen alle gemeenteraden 2.552 vrouwen: een percentage van 28,3%.

Stijging aantal vrouwen na herindeling

In alle gemeenten, op één na, die per 1 januari 2018 als gevolg van fusie ontstaan, wordt dit percentage doorbroken. Van de 184 raadsleden die verkozen zijn op 22 november jongstleden, zijn er 66 raadsleden van het vrouwelijke geslacht. Het percentage vrouwen per raad verschilt van 29 (Zevenaar) tot 41 (Leeuwarden) procent.

Fryslân stemt op vrouw

De Friese kiezer stemde het meeste vrouwen de raad in: het percentage vrouwen in de drie Friese heringedeelde gemeenten (Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke) ligt rond de veertig procent. Stemmen op een vrouw lijkt een bewuste keuze voor veel Friese kiezers. Het percentage vrouwen op de kieslijst was in alle drie de gemeenten lager dan het aantal vrouwen dat gekozen is (bron).

De twee nieuwe Groningse gemeenten, Midden-Groningen en Westerwolde, stemden eenieder net boven de dertig procent vrouwen de raad in. De nieuwe Gelderse gemeente Zevenaar bleef hangen op een percentage van 29,6%, dat ook boven het landelijk gemiddelde van 28,3 procent ligt.

Diversiteit in de raad

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wil meer aandacht bieden aan diversiteit in de gemeenteraad en publiceerde acht voorstellen om het aantal vrouwen in de gemeenteraad te vergroten, zie onderzoeksverslag: “100 jaar vrouwen in de lokale politiek”.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 12 december 2017.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn.

Raadslid.Nu werkt in de aanloop van de raadsverkiezingen van 2018 aan een nieuw opleidingsprogramma voor raad en raadsleden, het moderniseren van het competentieprofiel van een raadslid, een nieuw competentieprofiel en houdt extra bijeenkomsten voor raadsleden en kandidaat-raadsleden, zie: Start: extra bijeenkomsten Klaar voor vier jaar!

Het Raadsledencongres (20 januari te Den Bosch) geeft (kandidaat-) raadsleden de kans om de kennis en vaardigheden te vergroten zodat er een goed begin kan worden gemaakt aan een nieuwe periode. Inschrijven voor dit congres is gratis, en kan hier.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.