Aangifte tegen voormalig penningmeester

Aangifte tegen voormalig penningmeester

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft aangifte gedaan tegen de voormalig penningmeester van de vereniging in verband met onduidelijke financiële boekingen naar zijn privérekeningen. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden staat voor integriteit in het openbaar bestuur. De voormalige penningmeester was tot 1 maart 2012 lid van de gemeenteraad in Emmen. De burgemeester van Emmen is, evenals de afdelingsvoorzitter en de landelijk voorzitter van GroenLinks, op de hoogte gebracht van de aangifte.

Voorzitter Peter Otten van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden betreurt de gang van zaken ten zeerste. ‘De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is druk bezig met een professionaleringsslag. De financiële rapportages bleven daarbij steeds achter. Bij de overdracht van het penningmeesterschap medio 2011 bleek al snel waarom. Voor een substantieel bedrag zijn er onduidelijke boekingen verricht. Waar onze leden integriteit hoog in het vaandel moeten hebben staan, is het dan bijzonder teleurstellend om tegen een voormalig bestuurslid aangifte te moeten doen.’

Het dossier is in handen gesteld van de politie. Daarnaast zal de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden via privaatrechtelijke weg terugvordering verlangen. De nieuw aangetreden secretaris is tevens penningmeester ad interim en heeft ten aanzien van de financiële administratie maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.