Aangiftebereidheid neemt af

Aangiftebereidheid neemt af

Raadsleden en andere zogeheten decentrale politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters en wethouders, doen minder vaak aangifte wanneer zij te maken krijgen met agressie en intimidatie. Van de ervaren ernstige incidenten wordt in 18 procent van de gevallen aangifte gedaan. De meeste aangiften gaan over bedreiging.

Dit blijkt uit de nieuwe Monitor Integriteit en Veiligheid 2022 (overheid.nl). De belangrijkste drie redenen om geen aangifte te doen zijn:

  • De bedreiging of het incident is niet ernstig genoeg (64 procent van de gevallen);
  • De bedreiging of het incident hoort nu eenmaal bij de politieke functie (22 procent);
  • Er wordt door politie en justitie toch niets gedaan met de aangifte (12 procent).

Vrouwen bedreigd

Het gebruik van social media is een belangrijke reden waarom raadsleden, maar ook burgemeesters en wethouders, te maken krijgen met steeds meer bedreigingen en andere vormen van agressie en intimidatie. Opvallend is daarbij, volgens de onderzoekers, dat vrouwelijke politieke ambtsdragers op social media vaker te maken krijgen met agressie en intimidatie dan mannelijke collega’s.

Besluitvorming

De toename van agressie en intimidatie heeft ertoe geleid dat de indruk bestaat dat het vaker invloed heeft op de besluitvorming in het college van burgemeester en wethouders, en op de besluitvorming in de gemeenteraad. Ook hebben raadsleden en wethouders zich vaker de vraag gesteld of het nog wel de moeite waard blijft om door te gaan in een publieke functie in het lokaal bestuur.

Aantrekkelijkheid

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil de komende tijd gebruiken om de aangiftebereidheid van raadsleden, wethouders en burgemeesters bij agressie, intimidatie en geweld te vergroten. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden werkt samen met de Wethoudersvereniging en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters in het Ondersteuningsteam Netwerk Weerbaar Bestuur en voert gesprekken met gemeenteraden over hoe om te gaan met agressie en intimidatie en het vergroten van de bewustwording dat agressie en intimidatie tegen één raadslid de gehele raad raakt. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt daarbij ook dat er meer aandacht om agressie en intimidatie te voorkomen zodat het raadswerk aantrekkelijk blijft.

Meer informatie

Voor de uitkomsten van de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022, klik hier.

Voor meer informatie over agressie en intimidatie en het ondersteuningsteam, kijk op onze themapagina.

Dat agressie en intimidatie niet bij het raadswerk horen, kun je lezen in het artikel 'Raadsleden zwijgen niet langer over agressie, intimidatie en bedreigingen'.