Aanmelden Raadsacademie Groningen nu mogelijk!

Aanmelden Raadsacademie Groningen nu mogelijk!

Op donderdag 13 juni is er een Raadsacademie voor raadsleden uit de provincie Groningen in samenwerking met de Vereniging van Groninger Gemeenten. Tijdens Raadsacademies van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden staat kennisverdieping en -uitwisseling centraal. Het is nu mogelijk om u aan te melden voor de eerste Raadsacademie.

De democratie binnen het openbaar bestuur is volop in beweging. Lange tijd was de representatieve democratie voor iedereen vanzelfsprekend: de bevolking kiest de vertegenwoordigers die het bestuur uitvoeren. Maar tegenwoordig voelt zo rond de 70% van de Nederlanders zich niet meer vertegenwoordigd door besturen, raden, instituten en overheden.

Bij maatschappelijke vraagstukken leveren traditionele manieren van communiceren en burgerparticipatie steeds minder op. Dit manifesteert zich het duidelijkst op lokaal niveau. Het lokale bestuur staat daardoor voor mooie, maar soms ook moeilijke uitdagingen:

  • Hoe krijgen gemeenten het voor elkaar dat mensen mee willen doen, ook de inwoners die zich nu niet betrokken of vertegenwoordigd voelen?
  • Wat voor gevolgen hebben de diverse vormen van burgerparticipatie voor de rollen en taken van het college en de gemeenteraad?
  • Is burgerparticipatie van toegevoegde waarde en de ultieme oplossing?
  • Wat willen we eigenlijk oplossen?
  • Wordt de democratie uiteindelijk groepstherapie wanneer iedereen over alles mee mag of moet praten?

Deze vragen en meer komen aan bod bij de Raadsacademie op 13 juni in Hoogezand, gemeente Midden-Groningen.

Sprekers

We willen deze vragen verder met u uitdiepen en bediscussiëren. We hebben publiciste Annemarie Kok en hoogleraar staatsrecht Solke Munneke gevraagd om hierover een inleiding te verzorgen.

  • Annemarie Kok is publiciste en verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eind vorig jaar verscheen haar essay, Herinnering aan de rechtsstaat; Pleidooi voor serieus openbaar bestuur waarin ze pleit vóór politici die doen waarvoor ze zijn aangesteld en tegen verregaande burgerbemoeienis met het bestuur.
  • Solke Munneke studeerde Nederlands recht, afstudeerrichting publiekrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2015 is hij hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De inloop is vanaf 19.00 uur. Na afloop, om ongeveer 21.30 uur, is er gelegenheid om bij te praten en verder kennis met elkaar te maken onder het genot van een hapje en een drankje.

We hopen u op 13 juni 2019 te ontmoeten!

Aanmelden

Aanmelden kan door het invullen van het aanmeldformulier in de agenda.