Aanmelding regiobijeenkomst Noordwijk over integriteit geopend

Aanmelding regiobijeenkomst Noordwijk over integriteit geopend

De inschrijving voor de regiobijeenkomst in Noordwijk voor raadsleden over integriteit en belangenverstrengeling is geopend. Als sprekers op deze bijeenkomst treden op: Karel Schuurman, hoofd van het Landelijk Informatie en Expertisecentrum (LIEC), Rob Kool, hoofd van het Regionale Informatie en Expertisecentrum (RIEC) in Den Haag voor het westen van Nederland en Hans Scherpenzeel van de Vereniging van Griffiers, commissie integriteit.

Het programma van de bijeenkomst op maandag 22 juni in Noordwijk over integriteit en belangenverstrengeling ziet er als volgt uit:

vanaf 18.45 uur - ontvangst

19.00 - opening

19.10 - Integriteit & belangenverstrengeling - presentatie door Karel Schuurman, hoofd LIEC, en Rob Kool, hoofd RIEC Den Haag,

20.10 - Pauze

20.30 - Discussie over integriteitsdilemma's door Hans Scherpenzeel, raadsgriffier Goes

21.25 - Afsluiting

21.30 - Napraten met borrel

Raadsleden zijn van harte uitgenodigd om aan deze bijeenkomst in het gemeentehuis van Noordwijk deel te nemen. Graag aanmelden door middel van een mail aan: info@raadsleden.nl

Het LIEC en RIEC verzorgt informatie en expertise oor gemeenten gericht op het signaleren van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit. Het LIEC en het RIEC is in 2011 opgericht en wordt bekostigd door gemeenten. Voor meer informatie over het LIEC en het RIEC klik hier voor de website.

Hans Scherpenzeel is voorzitter van de commissie integriteit van de Vereniging voor Griffiers. Deze commissie stimuleert de aandacht voor integriteit en morele oordeelsvorming. Voor meer informatie klikt hier voor de webpagina van de commissie integriteit van de Vereniging van Griffiers.