Aanmelding regiocongressen ‘Raadsleden en veiligheid’ gestart

Aanmelding regiocongressen ‘Raadsleden en veiligheid’ gestart

DEN HAAG - Raadslid.Nu organiseert in de maanden juni en juli viertal avondbijeenkomsten waarin het thema Veiligheid en Raadsleden centraal zal staan. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in:

  • Helmond (Gemeentehuis) – 25 juni
  • Haren (Gemeentehuis) (Groningen) – 26 juni
  • Apeldoorn (Gemeentehuis) – 2 juli
  • Leidschendam-Voorburg (Huize Swaensteyn) – 7 juli

 

Aanmelden? Klik hier De vooraanmelding voor het congres kan tot en met 15 juni. Voor leden van Raadslid.Nu is de toegang gratis. Voor meer informatie over het lidmaatschap van Raadslid.Nu kunt hier terecht.

U krijgt een week voor aanvang van het regiocongres een email ter bevestiging van uw aanmelding, met daarin ook de overige informatie (adresgegevens, parkeergelegenheid e.d.). 

Het voorlopige programma

18.45 uur      Inloop en ontvangst van de genodigden

19.00 uur      Opening door gastheergemeente en algemene introductie

19.45 uur

20.00 uur      Aanvang eerste workshopronde in de workshopzalen:

20.45 uur      Workshop 1: Ministerie V&J i.s.m CCV

                     Workshop 2: Inspectie

                     Workshop 3: LIEC-RIEC

                     Workshop 4: IFV-Veiligheidsberaad

                     (In Apeldoorn bevestigd: Workshop 5: Taskforce BID)

21.00 uur      Aanvang tweede workshopronde in de workshopzalen:

21.45 uur      Workshop 1: Ministerie V&J i.s.m CCV

                      Workshop 2: Inspectie

                      Workshop 3: LIEC-RIEC

                      Workshop 4: IFV-Veiligheidsberaad

                      (In Apeldoorn bevestigd: Workshop 5: Taskforce BID)

22.00 uur      Afsluitende borrel**

22.30 uur      Einde

**Bij het congres in Helmond is er geen mogelijkheid tot een afsluitende borrel

Workshop

Tijdens de regiocongressen worden enkele workshopsessies gegeven. Hieronder kunt u lezen wat tijdens deze workshopsessies besproken zal worden.

Ministerie van Veiligheid & Justitie i.s.m. CCV, Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid

Het CCV en de Directie Veiligheid & Bestuur van het Ministerie van Veiligheid & Justitie bereidt een workshopsessie voor over de vraag welke rol de gemeenteraad kan spelen bij het opstellen van een regionaal veiligheidsplan en welke invloed de raad kan hebben op de politie. Het CCV richt zich in de publieke sector op het versterken van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, het verbeteren van integrale veiligheid en het stimuleren van naleving en toezicht op wet- en regelgeving.

LIEC-RIEC

Het netwerk van de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIECs) wordt ondersteund door het Landelijke Informatie en Expertise Centrum (LIEC). Het LIEC stimuleert en ondersteunt de geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit, ondersteunt de RIECs bij de onderlinge afstemming en fungeert als het kenniscentrum van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit (zie ook: http://www.riec.nl/liec). Daarbij let het LIEC op de gevolgen voor integriteit en mogelijke belangenverstrengeling, niet alleen voor bestuurders maar ook voor

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)/Veiligheidsberaad

Het IFV is hét instituut van en voor de veiligheidsregio’s in het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het IFV-Veiligheidsberaad houdt zich bezig met de relatie tussen veiligheidsregio en de gemeente, de rol van de gemeenteraad daarbij en de rol van de gemeente voor opvang en verzorging bij rampen of crises, slachtofferregistratie, nazorg, crisiscommunicatie en evacuatie.

Inspectie Veiligheid & Justitie

De Inspectie Veiligheid & Justitie houdt onder meer toezicht op de organisaties en besturen, zoals politie, brandweer en veiligheidsregio’s om te werken volgens de in wetten en plannen vastgelegde afspraken. De Staat van de Rampenbestrijding, die is opgemaakt door de Inspectie Veiligheid & Justitie, vormde de basis voor het in september verschenen rapport van de commissie-Hoekstra over het functioneren van de veiligheidsregio’s. Uit dit rapport bleek dat meer professionalisering nodig is en betere samenwerking tussen hulpdiensten.

Taskforce BID

De Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening is twee jaar geleden in het leven geroepen. De Taskforce BID moet zorgen voor de bewustwording van informatieveiligheid. Onder andere raadsleden moeten er van bewust worden dat de vertrouwelijke informatie die ze sturen kan worden gehackt. De taskforce wil door de workshop raadsleden zelfbewust laten worden. Welke gevaren liggen er erop de loer en hoe voorkom je deze.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 12 mei 2014.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op twitter (@Raadslid.Nu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier