Aanmelding Regiocongressen "Veiligheid & Raadsleden" gestart!

DEN HAAG - Raadslid.Nu organiseert in de maand november een viertal avondbijeenkomsten waarin het thema Veiligheid en Raadsleden centraal zal staan. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in:

-          Leidschendam-Voorburg - 20 november

-          Haren (Groningen) – 21 november

-          Apeldoorn en Helmond – 27 november

Aanmelden? Klik hier

U krijgt een week voor aanvang van het regiocongres een email ter bevestiging van uw aanmelding, met daarin ook de overige informatie (adresgegevens, parkeergelegenheid e.d.). 

Workshop

Tijdens de regiocongressen worden enkele workshopsessies gegeven. Hieronder kunt u lezen wat tijdens deze workshopsessies besproken zal worden.

Ministerie van Veiligheid & Justitie i.s.m. CCV, Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid

Het CCV en de Directie Veiligheid & Bestuur van het Ministerie van Veiligheid & Justitie bereidt een workshopsessie voor over de vraag welke rol de gemeenteraad kan spelen bij het opstellen van een regionaal veiligheidsplan en welke invloed de raad kan hebben op de politie. Het CCV richt zich in de publieke sector op het versterken van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, het verbeteren van integrale veiligheid en het stimuleren van naleving en toezicht op wet- en regelgeving.

LIEC-RIEC

Het netwerk van de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIECs) wordt ondersteund door het Landelijke Informatie en Expertise Centrum (LIEC). Het LIEC stimuleert en ondersteunt de geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit, ondersteunt de RIECs bij de onderlinge afstemming en fungeert als het kenniscentrum van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit (zie ook: http://www.riec.nl/liec). Daarbij let het LIEC op de gevolgen voor integriteit en mogelijke belangenverstrengeling, niet alleen voor bestuurders maar ook voor raadsleden.

Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV)/Veiligheidsberaad

Het IFV is hét instituut van en voor de veiligheidsregio’s in het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het NIFV-Veiligheidsberaad houdt zich bezig met de relatie tussen veiligheidsregio en de gemeente, de rol van de gemeenteraad daarbij en de rol van de gemeente voor opvang en verzorging bij rampen of crises, slachtofferregistratie, nazorg, crisiscommunicatie en evacuatie.

Inspectie Veiligheid & Justitie

De Inspectie Veiligheid & Justitie houdt onder meer toezicht op de organisaties en besturen, zoals politie, brandweer en veiligheidsregio’s om te werken volgens de in wetten en plannen vastgelegde afspraken. De Staat van de Rampenbestrijding, die is opgemaakt door de Inspectie Veiligheid & Justitie, vormde de basis voor het in september verschenen rapport van de commissie-Hoekstra over het functioneren van de veiligheidsregio’s. Uit dit rapport bleek dat meer professionalisering nodig is en betere samenwerking tussen hulpdiensten.