Aanpak antidiscriminatie beleid voor raadsleden

Aanpak antidiscriminatie beleid voor raadsleden

Raadsleden die actief aan de slag willen met een lokaal antidiscriminatiebeleid kunnen aan de slag met een speciaal ontwikkeld leerpad van Movisie. Leer meer over jouw rol als raadslid en bekijk welke stappen je kunt ondernemen om discriminatie te voorkomen.

Tijdens het doorlopen van dit leerpad krijg je handvatten aangereikt om in jouw gemeente discriminatie te agenderen en krijg je tips, voorbeelden en kennis die je helpen om moties en vragen voor de gemeenteraad te formuleren gericht op de aanpak van discriminatie.

Wat kan jij als raadslid doen?

In het leerpad beoordeel je eerst wat jouw rol als raadslid is en daarna krijg je handige tips om een motie of amendement te maken. Maak bijvoorbeeld een plan van aanpak en kijk waar je draagvlak kunt winnen. Het initiatief kan uit het college van B&W komen, maar ook vanuit de gemeenteraad.

Om het beleid te laten slagen kun je aan meerdere maatregelen denken, zoals: een voorlichtingscampagne, lessen op scholen of een theaterstuk in de wijk. Lees meer van dit soort maatregelen in het leerpad.

Meer informatie

Bekijk hier het Leerpad Aanpak lokaal antidiscriminatie beleid voor gemeente raadsleden.