Aantal raadsleden gedaald met 29

Aantal raadsleden gedaald met 29

Per 1 januari 2021 is het aantal raadsleden in Nederland 8590. Dat zijn er 29 minder dan in 2020. Dit is het gevolg van gemeentelijke herindelingen.

In de provincie Groningen zijn de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum opgegaan in de nieuwe gemeente Eemsdelta. In Noord-Brabant is de gemeente Haaren opgeheven en opgegaan in de gemeenten Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught. Het aantal gemeenten is gedaald van 355 naar 352.

Op 18 november 2020 hebben de inwoners van de gemeenten Eemsdelta, Boxtel, Oisterwijk en Vught gestemd. Omdat de grenscorrectie voor Tilburg klein was, gaat Tilburg mee met de reguliere gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 
Op 4 januari heeft de installatie van de nieuwe gemeenteraden plaatsgevonden. In Oisterwijk is deze installatie vanwege een sterfgeval uitgesteld naar 7 januari.

Bij deze herindelingsverkiezingen zijn 36 vrouwen en 62 mannen als raadslid geïnstalleerd. Al met al een lichte stijging van 2.8% in het aandeel vrouwelijke raadsleden ten opzichte van de 38 vrouwen en 74 mannen van voorheen. 

Regionale representatie

Qua zowel nieuwe als vertrouwde gezichten zijn de opgesplitste en samengevoegde regio’s goed vertegenwoordigd in de nieuwe gemeenteraden. De dorpen Haaren, Helvoirt en Esch zijn respectievelijk goed voor 6, 4, en 3 raadsleden in de gemeenten waarin zij zijn opgenomen. Ook de drie gemeenten die zijn samengevoegd tot Eemsdelta zijn elk stevig vertegenwoordigd. 

Nieuwe en herkozen raadsleden 

In Vught zijn 9 raadsleden herkozen en 14 nieuwe raadsleden aangesteld, voor Boxtel zijn dat er respectievelijk 10 en 13, en in Oisterwijk zijn 11 raadsleden herkozen en 12 raadsleden nieuw benoemd. Wat betreft Eemsdelta is de raad samengesteld met 13 nieuwe raadsleden en 16 oud raadsleden die de vorige termijn hun ambt vervulde in Loppersum, Delfzijl en Appingedam.