Aantal raadsleden in VNG bestuur gaat niet omhoog

Aantal raadsleden in VNG bestuur gaat niet omhoog

DEN HAAG – Het aantal raadsleden in het VNG bestuur gaat niet omhoog. Robbert Lievense uit Schouwen-Duivenland en Caspar Rutten uit Breda zijn voorgedragen om samen met de al zittende Wieke Paulusma uit Groningen de gemeenteraad te vertegenwoordigen in het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De afgelopen vier jaar waren Pauline Heijkoop uit Alphen aan den Rijn en Margriet De Jager-Stegeman uit Deventer samen met Wieke Paulusma de drie raadsleden in het VNG bestuur. Daar komen nu twee nieuwe voor terug, die officieel pas aantreden na de Buitengewone ALV van 30 november.

Het bestuur van de VNG bestuurt de vereniging en stelt de strategie vast. Ook voert het bestuur van de VNG de gesprekken met het Rijk wanneer het zaken die met de gemeente te maken hebben, bijvoorbeeld in de discussie over vergoedingen voor raadsleden in kleine gemeenten. 

23 raadsleden

Naast het bestuur is ook de voordracht voor de VNG commissies bekendgemaakt. De commissies adviseren het bestuur over de belangenbehartiging ten aanzien van hun beleidsterreinen. Van de in totaal 200 plekken in de commissies worden er 23 ingenomen door raadsleden. Vier jaar terug was dat nog maar elf, maar toen bestond de Commissie Raadsleden en Griffiers nog niet.

Er hadden 94 raadsleden gesolliciteerd voor een plek in één van de elf commissies.

Commissie Raadsleden en Griffiers

Voor raadsleden is de Commissie Raadsleden en Griffiers het belangrijkst. Deze commissie heeft als doel om de rol en positie van de gemeenteraad te vertegenwoordigen binnen de VNG. Robbert Lievense wordt voorzitter van deze commissie, die bestaat uit tien griffiers en negen raadsleden. Teunis Reedijk (Utrechtse Heuvelrug), Manon Fokke (Maastricht), David Vermorken (Gilze en Rijen), Marike van Doorn (Almelo), Lonneke Janssen Venlo), Hendrie van Assem (Woerden), Peter Corler (Utrecht) en Alda van Zijl Hoek (Buren) zijn de raadsleden in deze commissie.