Aantal vrouwelijke raadsleden naar 28,3 procent

DEN HAAG – Door de raadsverkiezingen van 19 maart zijn er meer vrouwen in de gemeenteraad gekozen dan vier jaar geleden in 2010. Bij de installatie op 27 maart is 28,3 procent van de geïnstalleerde raadsleden vrouw. Dat is 2 procent meer dan in 2010 en 6 procent meer dan in 1994.

Er zijn dus steeds meer vrouwen actief in de lokale politiek, zo blijkt uit onderzoek van Pro Demos, Huis voor Democratie en Rechtstaat.

Grote verschillen per partij

Het aantal gekozen vrouwelijke raadsleden verschilt sterk per politieke partij. GroenLinks heeft het hoogste percentage vrouwelijke raadsleden: 43,3%. Daarna volgen de  PvdA  met 37,5% en SP met 35,6%. Aan het andere kant van het spectrum vinden we de SGP. Deze partij heeft sinds de laatste verkiezingen voor het eerst één vrouw in een gemeenteraad.
De lokale politieke partijen leveren samen het grootste aantal raadsleden: 2.819 (32,5% van het totale aantal raadsleden). Van deze raadsleden zijn 705 vrouw (dat is 25% van het aantal raadsleden van lokale partijen). Dit percentage ligt dus wat onder het gemiddelde. 

Provinciale verschillen

De provincie met het hoogste percentage vrouwelijke raadsleden is Groningen (34%), gevolgd door Noord-Holland (33%) en Flevoland (31,9%). Aan de andere kant van het spectrum vinden we de provincies Limburg, Zeeland en Noord-Brabant. In Limburg wordt slechts 21,2% van de raadszetels bezet door een vrouw.

100 jaar algemeen kiesrecht

In 2017 vieren we 100 jaar algemeen kiesrecht en in 2019 100 jaar vrouwenkiesrecht. Een mooie aanleiding om ervoor te zorgen dat er bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 meer vrouwen in de gemeenteraad komen. Samen met onder andere gemeenten gaat ProDemos de komende jaren verschillende activiteiten uitvoeren gericht op een grotere deelname van vrouwen aan de politiek.

Bekijk het onderzoek Vrouwen in gemeenteraden 2014

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 2 juni 2014.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op twitter (@Raadslid.Nu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu houdt in juni en juli vier regionale congressen over het onderwerp veiligheid, zodat de gemeenteraad beter in staat is om dit jaar het veiligheidsplan voor de eigen gemeente vast te stellen. Informatie en aanmelding klik hier.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier