"Aarzel niet om de griffie uit te breiden als extra ondersteuning nodig is"

"Aarzel niet om de griffie uit te breiden als extra ondersteuning nodig is"

‘’Een stevige griffie kan zelfstandig handelen en opkomen voor de raad in de driehoek met de burgemeester en de ambtenarij. Een sterke griffier ziet voortdurend welke noden de raad heeft, is proactief en regelt bijeenkomsten, informatie en trainingen. De griffie is ook een vraagbaak bij integriteitskwesties, een taak die nog wel eens onderbelicht blijft.’’, aldus raadslid Carla Jacobs-Verstappen. 

Om een sterke raad te zijn, is het van belang dat raadsleden zich bewust zijn over hun eigen rol en positie. De Raadsledengids staat in het teken om raadsleden te helpen in inzichten, ervaringen en instrumenten om het raadswerk beter op te pakken en in te vullen. Raadsleden vertellen in de Raadsledengids over de belangrijkste tips die ze kunnen meegeven en hoe zij actief zijn als raadslid. Hierbij geeft Carla Jacobs-Verstappen in de Raadsledengids 2023 belangrijke tips over de omgangsvormen in de raad:

"Aarzel niet om de griffie uit te breiden als extra ondersteuning nodig is"

‘’Of het nu gaat om de energietransitie of de zorgtransitie, bij elke verandering of bezuiniging volgt er een beroep op de griffier. Dat is logisch, want als de raad vaker moet vergaderen en meer moet uitzoeken, is er ook meer werk voor de griffie. Die moet dan andere taken opzijschuiven of er moeten mensen bij. In de werkgeverscommissie hebben we geconcludeerd dat de griffie uitgebreid moest worden.’’

Meer informatie

Benieuwd naar de Raadsledengids 2023? Klik dan hier.

Voor meer informatie over leren en opleidingen zie de opleidingenpagina op de website van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Raadsleden die geen lid zijn en een exemplaar willen hebben van de Raadsledengids 2023 kunnen die aanvragen via info@raadsleden.nl